BİLGİBursa

#

#

#

#

#

BİLGİBursa

# 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olarak 2012 yılının Ocak ayında Bursa’da ilk İstanbul dışı merkezini açtı. BİLGİBursa bünyesinde Şubat 2012’de Türkçe MBA Programı’nın yanı sıra BİLGİ Eğitim programları da öğretime başladı. Eylül 2012’den itibaren, MBA programının altında Pazarlama ve Finans uzmanlaşma alanları ile büyümeye devam ediyor.

BİLGİ, Türkiye’nin gerek eğitim-öğretim gerekse ekonomi ve girişimcilik bakımından potansiyeli en yüksek kentlerinden biri olan Bursa’ya 15 yıldır başarıyla oluşturduğu akademik, kültürel ve bilimsel iklimini taşırken;

  • Türkçe MBA yüksek lisans programı ve BİLGİ Eğitim’in yıllardır başarıyla sürdürdüğü profesyonel eğitim programlarıyla BİLGİ’nin iş dünyası platformunu Bursa’ya taşımayı,
  • BİLGİBursa ile Bursa’nın Türkiye’nin iş dünyasının merkezi olmasına sektörün uzmanları, şirketleri ve diğer girişimlerle katkıda bulunmayı,
  • Bursa’nın sahip olduğu yoğun genç nüfusa Türkiye’nin yükseköğretim sisteminin en ilerici üniversitelerinden BİLGİ’nin perspektifini kazandırarak entelektüel, girişimci, yenilikçi ve nitelikli iş gücü yaratabilecek bireyler yetiştirmeyi,
  • Bursa’nın demografik ve sosyoekonomik yapısını göz önünde tutarak kent içinde, kent için bir öğretim anlayışını yerleştirmeyi,
  • “Sosyal Girişimci BİLGİ” yapısını Bursa’nın önde gelen iş insanları ve kanaat önderleriyle sağlanacak işbirliği sayesinde toplumun merkezine yerleştirerek, bölgesel kalkınmaya ve gelişmeye katkı sağlamayı

hedeflemektedir.