Gökçe Dervişoğlu

Assistant Professor

Faculty of Communication / Department of Arts and Cultural Management

 • #
 • 1. Key areas of Studies

  • Culture and Creative Industries, Social (Cultural) Entrpreneurship, Strategic Management

   

  2. Academic Works

   

  Book Chapters:

   

  • Okandan, G. D., & Görgülü, V. (Temmuz 2012). Türkiye'de Sosyal Girişimcilik Tanımı ve Örnekleri.
  • Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar- Türkiye'de Sosyal Girişimcilik Vakaları (s. 9-35). içinde İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, UNDP.
  • Okandan Gökçe Dervişoğlu, O. S. (Temmuz 2012). Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı. Büyüyen
  • Kapsayıcı Piyasalar- Türkiye'de Sosyal Girişimcilik Vakaları (s. 117-149). içinde İstanbul: İstanbul Bilgi
  • Üniversitesi Yayınları- UNDP.
  • Gökçe Dervişoğlu Okandan et all. (2011). Kültür Endüstrileri. Z. Enlil, C. Uşakıerali, İ. Dinçer, Y. Evren,
  • G. Dervişoğlu Okandan, E. Özkan Töre, . . . S. Kozaman Som içinde, Sivil Toplum Gözüyle Türkiye
  • Kültür Politikası Raporu (s. 87-103). Istanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  • Dervişoğlu, G. (2011). Past, Present and Future of Sinop- A Situation Analysis for Sinop. Arts and Culture as a Catalyser for Urban Development- Collecting the Future (s. 11-18, 22-25). içinde Istanbul : Europist.
  • Dervişoğlu, G. (2011). Sinop'un Geçmişi, Bugünü ve Geleceği- Sinop İçin Bir Durum Analizi Çalışması Kentsel Kalkınmada Sanat ve Kültür- Geleceği Biriktirmek (s. 11-18,22-25). içinde İstanbul : Avrupa Kültür Derneği Yayınları.
  • Dervişoğlu, G. (2009). Corporate Support on Art: A vicious or virtuous cycle? The Texts- 11th Biennial
  • (s. 39-55). içinde Istanbul: IFCA- Istanbul Foundation for Culture and the Arts.
  • Dervişoğlu, G. (2009). Sanata Kurumsal Destek: Kısır döngü mü ideal döngü mü? Metinler 11. İstanbul  Bienali (s. 25-39). içinde Istanbul: IKSV- Istanbul Kültür Sanat Vakfı .
  • Dervişoğlu, G. (Ocak 2009). Tasarım Yönetiminde Stratejik Araçlar. E. A. Ali Artun (Dü.) içinde, Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı. İstanbul: “Strategic Aspects of Design Management” Bauhaus- Modernleşmenin Tasarımı, İletişim.

   

  Industry Reports: 

  • Okandan, G. D. (2010),(Industry Reports),İstanbul'da Endüstriyel Tasarım . Istanbul: İstanbul 2010 Ajansı- TÜBA.
  • Dervişoğlu, G. (2010).(Industry Reports),General Structure of Cultural Field in Turkey. Amsterdam: SICA- Dutch Centre for International Cultural Activities.


  Conference Proceedings:

  • Dervişoğlu, G. (2007). (conference),One-two-three: Balance, Harmony, Integrity. 24th EGOS Colloquium (European Group of Organization Studies). Vienna: Vienna University- WU Wirtschaftsfakueltaet.
  • Dervişoğlu, G. (2007). (conference)Sanat Yönetimi Üvey Evlat mı? 15. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi.
  • Dervişoğlu, G. (2008). (conference) santralistanbul: "Ba" of Creativity and Interaction. 4th Art of Management and Organization Conference. Alberta, Canada: Banff Centre.
  • Dervişoğlu, G. (2008). (conference)Tasarımın Stratejik İletişimde Rolü. Türkiye'de Mimarlık, Sanat ve Tasarım Eğitimi ve Bauhaus. Istanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
  • Dervişoğlu, G. (2009). (conference) How to Define "Cultural Entrepreneur"? A Comparison of MBA and MA in Cultural Managament Students. ENCATC: International Conference Creative Entrpreneurship and Education in Cultural Life. Chicago: Columbia College.
  • Dervişoğlu, G. (2011). (conference)İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajans Yapısı Örneğiyle Bir Yönetişim Modeli Analizi. 19. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi. Çanakkale: 18 Mart Üniversitesi İşletme Bölümü.
  • Gökçe Dervişoğlu, E. A. (2008). (conference) Being "Cultural Entrepreneur" in Istanbul, Artist or Manager? 5th International Conference on Cultural Policy. Istanbul: Yeditepe University.
  • Halil Güven, G. D. (2010). (conference) “A Virtuous Cycle in Higher Education - Autonomy versus Accountability”. World Universities Conference. Çanakkale: 18 Mart University.

   

   

  Projects

   

  • Dervişoğlu Okandan, Gökçe. Methodology adviser- Research Project with Yıldız Technical University MA Program in Museum Studies: Research on Professional Organizations in the Field of Museology (lead by Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet; active since 2010, to be finalised on May 2012, subsidised by BAP fund of Yıldız Technical University)
  • Dervişoğlu, Gökçe- Trainer- Istanbul 2010 European Cultural Capital Agency   Feb. 2009- Oct. 2010 Training on Cultural Management for Senior Cultural Operators and Culture Managers in Local Governmental Agencies of Istanbul
  • Dervişoğlu Gökçe, Ayça İnce- Researcher- URBAN-NET      leading partner University of Amsterdam CURE – Cultural industries and urban resilience; An explorative multi-level analysis of the contribution of cultural industries to urban resilience 2008-2009
  • Dervişoğlu Gökçe, Ayça İnce, Serhan Ada, Deniz Ünsal, Asu Aksoy -Instructor/ Researcher- “Building Capacities for Local Cultural Policy Transformation in Turkey”    Matra Fund of the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands Anadolu Kültür (Istanbul), Istanbul Bilgi University (Istanbul), European Cultural Foundation (Amsterdam) and the Boekman Foundation (Amsterdam) 2008- 2010
  • Dervişoğlu Gökçe- Coordinator- “Brain Drain Brain Gain” European Council project on the Education of Mobility Counselors  Project Coordinator Turkey Nov. 2007 – Nov. 2008

   

  Book Contribution

  • Dervişoğlu Okandan, Gökçe (2011) Yerel Kültür Politikaları El Kitabı (ed. Eylem Ertürk) - Katılımcı Yöntemlerde Kolaylaştırıcının Rolü p.66-67- İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

   

  Citation

  • Dervişoğlu, Berber(Citation) ”Knowledge Flow during the Product Development Process and Role of the Mediator: A Model Presentation”  cited in Himanshu Dutt, “Role of Knowledge Manager in Knowledge Product Development”, Delhi Business Review, Vol.7 No.1.

   

  Conference Organizations:

  • Dervişoğlu, Gökçe. Head of Organization Committee, 5th Art of Management and Organization, Istanbul, Istanbul Bilgi University, 2010
  • Dervişoğlu Okandan, Gökçe. Organizasyon Komitesi Başkanı,  Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı, Istanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012.
 • #
 • #
 • Office: +90212 311 75 82

 • #
 • santralistanbul Campus,
  E-4 203

  Address: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul