Electroneurophysiology (Evening Education)

revised: Jan. 27, 2016, 11:38 a.m.

Beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi ve bu fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için gerekli olan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde görev alan elektronörofizyoloji teknikerlerinin etkin ve verimli bir sağlık hizmetinin sunulması esnasında kullandıkları alan bilgisinin yanı sıra, tıbbi alanda kullanılan belgeleri iyi tanımaları, tıbbi hizmetleri iyi yönetmeleri ve hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilmeleri gerekmektedir.

Mesleğin Geleceği, elektronörofizyoloji teknikeri unvanını alan mezun sayısı oldukça sınırlıdır; sağlık alanının öneminin arttığı günümüzde önemli bir istihdam açığının olduğu görülebilmektedir.

DGS sınavı ile geçiş yapabileceği 4 yıllık programlar arasında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.

Programın öğretim dili Türkçe'dir.

Detaylı bilgi için tıklayın.