Pathology Laboratory Techniques

revised: Jan. 27, 2016, 11:46 a.m.

  • Vücut ve doku sıvılarının mikroskobik araştırmaya hazır hale getirilmesine kadarki tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve yeni tekniklerin kullanılmasında çalışacak, problem çözme kabiliyetine sahip, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabilen, patoloji laboratuvar teknikerlerinin hizmetlerini iyi yönetmeleri, hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilmeleri gerekmektedir.
  • Patoloji yeni gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Günümüzde hastalıkların tanısında patolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır. Yetişen uzman doktorların sayısındaki artış, orantılı bir şekilde patoloji laboratuvar teknikeri ihtiyacını da artıracaktır.
  • DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Biyoloji, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.


Programın öğretim dili Türkçe'dir. 

Detaylı bilgi için tıklayın.