Emergency and Disaster Management

revised: March 17, 2017, 11:47 a.m.

Program, öğrencilerine genel acil durum ve afet yönetimi eğitimi verirken onları çözüm üretici ve iletişim becerileri güçlü bireyler olarak yetiştirerek, afet öncesi planlama, acil durumlarda güvenlik, tahliye konularında ve yasal uygulamalarda başarılı uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

İki yıllık bir eğitim sonrası, istenirse DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin ya da diğer üniversitelerin ilgili 4 yıllık programlarına geçiş yapılabilir.


Programın öğretim dili Türkçe'dir.