Department of Perfusion

Perfusion Program

revised: Dec. 19, 2016, 2:08 p.m.

Perfüzyon Lisans Programı, kapsamlı müfredatı ile öğrencilerin teorik bilgi ve pratik becerilerle donanımlı birer perfüzyonist olarak mezun olmalarını hedefleyen dört yıllık öğretim programı sunmaktadır.

Öğrencilere teorik ve uygulamalı dersler yanında kanıta dayalı eğitim ve analitik çalışmalar sağlanacaktır. Program süresince, özel ve devlet kurumları ile işbirliği içinde çeşitli akademik faaliyetler sürdürülecektir.

Perfüzyon Programı’ndan mezun olan öğrencileri geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Mezunlar, hastanelerde kardio vasküler cerrahi ekibi ve akciğer nakil ekiplerinin önemli bir parçası olurlar; yoğun bakım ünitelerinde intra-aortic ballon ve ventriculer assist cihazının kullanımını yürütürler. Ayrıca, Perfüzyon Programı mezunlarının ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev almaları ya da saygın üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri mümkün olacaktır.