Departman of Sociology Speeches

 

Bir Geçiş Şehrinde Mültecilere Bağlar ve Bağlılıklar, ya da Hayatta Tutan İktidarlar

Aslı İkizoğlu 
Minnesota Üniversitesi

12 Mayıs 2014
E1 202A
15:00

Aslı İkiz 1983’te İstanbul’da doğdu. Lisansını Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler bölümünden, yüksek lisansını Essex Üniversitesi Sosyoloji bölümünden aldı. Halen Minnesota Üniversitesi’nde Coğrafya bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Doktora tezi üçüncü bir ülkeye gitmek için beklerken Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde zorunlu ikamete tabi tutulan sığınmacı ve mülteciler üzerinden küresel iltica rejiminin değişen, genişleyen uzamları ve zamanları üzerinedir.

Battlespace Diaspora: How the Kurds of Turkey Revive, Construct and Translate Kurdish Struggle, Suffering and Rebellion in London

İpek Demir 
University of Leicester

28 April 2014 
E1 202A
15:00

Dr Ipek Demir is Lecturer in Sociology at the University of Leicester, United Kingdom. Before joining Leicester she taught social sciences at the Universities of Sussex, Cambridge, and Open University. Dr Demir received her BA from Siyasal Bilgiler Fakultesi, University of Ankara. After the completion of her PhD from the University of Sussex, she won an ESRC Postdoctoral Fellowship and held it at the University of Cambridge (Department of History and Philosophy of Science). Her work is focused on the translation of ideas, practices, cultures, ethno-political identity, transnationalism and diaspora studies. Recently she completed an Arts and Humanities Research Council (AHRC) fellowship, examining how ethno-political identity is represented and translated by Kurds (of Turkey) in London. She has given numerous invited talks and has over ten peer-reviewed international publications.

Amerikan Rüyasının Türkçe Versiyonu

Amerikan Rüyasının Türkçe Versiyonu: İkinci Dünya Savaşı Ertesinde Türkiye’deki Amerikan Filmleri, Yeşilçam Adaptasyonları

Özgün Basmaz
Leiden Universitesi

14 Nisan 2014
E1 202A
15:00

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan Özgün Basmaz, Bayreuth Üniversitesi’nde (Almanya) Kültürel Çalışmalar Bölümü'nde yüksek lisans yaptıktan sonra, ABD’de Akron Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ikinci yüksek lisans yaptı. Ardından, Leiden Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Bölümü’nde doktora eğitimine başladı. Halihazırda, “Amerikan Rüyasını Türkçe Görmek: 1945-1965 Yıllarında Türkiye’deki Amerikan Filmleri” isimli doktora çalışmasını sürdürmektedir.

Türkiye'de Televizyonun Kısa Tarihi

Feyza Akınerdem
City University London

31 Mart 2014
E1 202A
15:00

Feyza Akınerdem, City University London, Cultural Policy and Management bölümünde doktora adayı. Türkiye’de yayınlanan popüler bir evlilik programı üzerine saha araştırmasını tamamladı. Yerli diziler, televizyonda aile temsilleri ve izlenme biçimleri üzerine de çalışmaları olan Akınerdem, İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde Televizyon Çalışmaları dersi veriyor.

#

İkinci Meşrutiyet Sonrası Osmanlı Ermeni Toplumu: Umutlar ve Beklentiler

Ohannes Kılıçdağı
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

24 Mart 2014
E1 202A
15:00

Ohannes Kılıçdağı Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi bölümlerinde lisans eğitiminin ardından, aynı üniversitede tarih alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Doktora tezi İkinci Meşrutiyet dönemi Osmanlı Ermenilerinin siyasi ve sosyal düşünceleri üzerinedir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Öğretim Görevlisidir ve Agos gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

#

İstanbul Kent-İçi Yoksulluk Alanlarında Dönüşüm ve Direnişin Siyaseti: Sulukule ve Tarlabaşı Üzerine Bir Karşılaştırma

Özlem Ünsal
Department of Sociology
City University, London

25 Aralık 2013
E2 303
16:00

Neoliberal kent politikalarının tetiklediği sosyal ve ekonomik gelişmeler ile bunlara karşıt gelişen örgütlü hareketlerin yarattığı izdüşümler, yalnızca mekansal değişimde değil aynı zamanda akademik literatürde de ifade buluyor: Kentler kamu otoriteleri, sermaye grupları, sivil insiyatifler ve kentlilerin ta kendileri arasındaki etkileşimlerle dönüşürken, bu dönüşüm süreçleri entelektüel ve bilimsel çabalarla hikaye edilmeye çalışılıyor. Fakat özellikle toplumsal mücadelelere odaklanan araştırmaların, hareketlerin deneyimlediği güçlükler ve/veya temel hassasiyetler ile kırılganlık noktalarına nadiren değindiğini söylemek mümkün. İstanbul’un son on yılı kapsayan deneyimi de bu bağlamdan kopuk değil: Devlet eliyle gerçekleştirilen ve farklı ölçeklerde seyreden dönüşüm projeleri, çesitli sivil örgüt ve insiyatifler ile kent sakinlerinin çeşitli itirazları ile karşılanmıştır. Fakat yine son on yılın deneyimi özellikle sosyal ve ekonomik anlamda mağdur kesimlerin, dönüşüm karşıtı örgütlü direniş pratiklerini sürdürülebilir kılmalarının güçlüğünü ortaya koymuştur. Kentsel dönüşümün yarattığı baskılar karşısında sakinlerin çeşitli güvence ve kazanımlara erişebilme arzusundan kaynaklı cepheleşme ve ayrışmaların bu güçlüğün temel dinamiklerinden birini oluşturduğu iddia edilebilir. Sunum, Sulukule ve Tarlabaşı deneyimlerine odaklanarak bu iddiayı ayrıntılı bir tartışma zeminine oturtmaya çalışacaktır.

Özlem Ünsal kentleşme deneyimi çerçevesinde özellikle neoliberal kent politikaları, toplumsal hareketler ve kent hakkı mücadelesi gibi başlıklara odaklanan bir araştırmacıdır. Yakın dönemde City University of London sosyoloji bölümünde konuşmasıyla aynı başlığı taşıyan, kentsel dönüşüme maruz kalmış kent-içi yoksulluk ve koruma alanlarında mahalle hareketlerini konu edinen doktora tezini tamamladı. Halen kentsel toplumsal hareketlerin dönüştürücü kapasiteleri üzerine çalışmanın yanısıra özellikle mimarlık, planlama, çevre ve tasarım gibi disiplinlerden araştırmacılarla işbirliği kurabildiği bağımsız projeler üretmeye devam ediyor

#

“Ben Sıfır Kilometreyim”: Türkiye’de Beden, Cinsellik ve Kadınlık

Neslihan Şen
Department of Anthropology
University of Illinois

11 Aralık 2013
E2 303
16:00

Konuşmada, Türkiye'de en sık görülen cinsel işlev bozukluğu olarak anılan vajinismus vakalarından yola çıkılarak, toplumsal cinsiyet ve cinsellik politikaları ele alınacak. Bu bağlamda devlet ve tıbbî otoritelerin cinselliği ve kadın bedenini nasıl tarif ve inşa ettiği üzerinde durulacak. Vajinismus teşhisi konmuş kadınların anlattıkları, onların eşlerinin tecrübeleri ve bu sorunla ilgilenen sağlık personelinin görüşlerinin kaynaklık ettiği doktora araştırmasına dayanarak, konuşmacı kadınların bu otoritelerle yaptığı müzakere süreçlerini de değerlendirecek.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan Neslihan Şen, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü'nde yüksek lisans yaptıktan sonra, Chicago'daki Illinois Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde doktora eğitimine başladı. “Vajinismus: Türkiye'de Modernitenin Somutlaşması ve Tıp Otoritesiyle Müzakereler” isimli doktora tezi için şu an İstanbul’da saha araştırması yapıyor

#

“Senin sosyolojinin bizim barajlarla ne ilgisi var?”

“Senin sosyolojinin bizim barajlarla ne ilgisi var?”: Doğu Karadeniz’de HES’ler ve HES karşıtı mücadelenin sınıfsal ve mekânsal boyutları

Sinan Erensü
Minnesota Üniversitesi, Sosyoloji, 2013

2000’li yıllar boyunca çıkan bir dizi kanun ve yönetmeliğin ardından Türkiye enerji yatırımları bakımından büyük bir hareketliliğe sahne oldu. Bu hareketlilikte aslan payı yaklaşık 1700 yeni yatırımla hidroelektrik santrallerine (HES) ait. Çoğunluğunu küçük ölçekli nehir tipi santrallerin oluşturduğu HES’ler her ne kadar birçokları tarafından yenilenebilir ve görece zararsız enerji kaynağı olarak gösterilse de HES’ler özellikle Doğu Karadeniz’de birçok vadide büyük tepki ile karşılaştı. 2008’den bu güne artarak devam eden HES karşıtı mücadele Türkiye’nin son zamanlarda şahit olduğu en beklenmedik ancak en dinamik siyasal itirazlardan biri halini aldı. Bu söyleşi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Ankara ve İstanbul’da 3 yıla yayılan saha araştırmasından hareketle iki temel soruya cevap aramakta: (1) Neden HES’ler bu kadar yoğun bir şekilde tam da bu dönemde hız kazandı? (2) HES karşıtı mücadele tam olarak neye karşı çıkmakta? Söyleşi bir yandan bu iki basit soruyu sosyolojinin bize sunduğu sınıfsal ve mekânsal analiz araçları ile cevaplandırmaya çalışırken, diğer yandan da Doğu Karadeniz ekoloji mücadelesi vesilesiyle çevre sosyolojisi ve politik ekoloji disiplinlerindeki temel görüş ayrılıklarını tartışmayı amaçlamaktadır.

Sinan Erensü 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Siyasal ve Toplumsal Bilimler programından, yüksek lisans derecesini Cambridge Üniversitesi Sosyoloji bölümünden aldı. Minnesota Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora tez çalışmalarına devam etmekte; doktora tezi özelinde Doğu Karadeniz Bölgesi ekoloji mücadeleleri üzerinden Türkiye'de dönüşen doğa, toplum, devlet ve sermaye ilişkilerini incelemektedir. İlgi alanları içerisinde kalkınma sosyolojisi, çevre ve mekan sosyolojisi, kentsel ve kırsal politik ekonomi sayılabilir. Benzer konularda çalışmalar yapan diğer araştırmacılarla beraber İletişim Yayınları’ndan yakın zamanda çıkacak olan Sudan Sebepler: Kalkınmacılık ve Yeşil Ekonomi Kıskacında Hidro-Enerji ve HES Karşıtı Mücadelenin Ekoloji Politiği adlı derlemenin editörlüğünü yapmaktadır.

#

BİLGİ Sosyoloji Bölümü - Pazartesi Konuşmaları 1

Yağmur Nuhrat
Brown University, Department of Anthropology
13 Kasım  2013
Saat: 16.00
Yer: E2 303

Sosyal bilimlerde etik, kimin haklı olduğuna karar vermektense, kimin haklı olduğunu nasıl açıkladığı, hangi anlatımlarla kendini haklı gösterdiği üzerinde durur. Kim, hangi durumda ve hangi öncelikleri gözeterek bir davranış ya da tutumu meşrulaştırıyor; haklı görüyor? Bu bağlamda futbol bize farklı öncelik ve çıkarları olan bir grup sosyal aktör sunuyor: Yönetim, futbolcu, taraftar, antrenör, hakem ve basın. Ek olarak, etik müzakerelere açık gündelik durumlar barındırıyor: Zaman geçirmek, kendini yere atmak, bilerek kart görmek, küfretmek ya da taraftar kavgalarına girmek. O zaman bu maç, bu karar, bu kural, bu yasa ya da bu yasadışılıklar kimin hakkı?

Yağmur Nuhrat Brown University Antropoloji Bölümü'ndeki doktora çalışmasını yeni bitirdi. Çalışmasının başlığı, Fair Enough? Negotiating Ethics in Turkish Football. Şu an Sabancı Üniversitesi'nde "Futbol, Milliyetçilik ve Devlet" konulu bir ders veriyor. Yakın zamanda "Türkiye'de Futbolun Yazılmamış Kuralları" isimli bir makalesi İngilizce olarak yayımlandı. Çeşitli mecralarda futbol, Gezi ve hayat üstüne yazıları var.

#