follow BİLGİ on...

Follow Bilgi on TwitterFollow Bilgi on Facebook

Funded Projects

revised: 23.06.2017

2016 Supported BAP Projects

  PROJECT NAME PROJECT LEADER FACULTY DEPARTMENT PERIOD BUDGET
1 Stratejik Davranış, Denk Bilgi Varlığında Korunur mu? Prof. Dr. Walter Trockel Faculty of Business Economics 1 yıl 10.000 TL
2 Varlık Dağılımı Karar Sürecinde Birey, Grup ve Toplum Çıkarlarının Çatışması Doç. Dr. Ayça Ebru Giritligil Faculty of Business Economics 1 yıl 9 ay 27.385 TL
3 Türkiye Tahtacıları Etnografik Araştırması Doç. Dr. Kenan Çayır -
Doç. Dr. Tolga Tüzün
Faculty of Social Sciences and Humanities Sociology / Music 6 ay 19.000 TL
4 Kışlada Kürt Olmak: Türkiye'de Kürtlerin Zorunlu Askerlik Deneyimleri Doç. Dr. Ömer Turan Faculty of Social Sciences and Humanities International Relations 6 ay 13.500 TL
5 Tykocin:Shaping a Jewish Past in Poland-Final Phase Prof. Dr. Alan Duben Faculty of Social Sciences and Humanities Sociology 3,5 ay 7.464 USD
6 Karaturp Peroksidaz Enziminin (Horseradish Peroxidase, HRP) Endüstriyel Ölçekte Üretebilmesi için Glikozilasyon Bölgelerinin Optimizasyonu Yrd. Doç. Dr. Özgür Gül Faculty of Engineering and Natural Sciences Genetics and Bioengineering 1 yıl 22.000TL
7 Ağır Kombine İmmün Yetersizlik Hastalarında Ekzom Dizileme ile Yeni Aday Genleri Keşfi Yrd. Doç. Dr. Yuk Yin NG Faculty of Engineering and Natural Sciences Genetics and Bioengineering 1 yıl 7.000 TL
8 Kağıt Tabanlı Düşük Maliyetli Biyoalgılayıcı Tasarımı ve Üretimi Yrd. Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel Faculty of Engineering and Natural Sciences Electrical and Electronics Engineering 1 yıl 29.510 TL

2017 1st Period Supported BAP Projects

  PROJECT NAME PROJECT LEADER FACULTY DEPARTMENT PERIOD BUDGET
2017.01.001 Hastanelerde Stigma: HIV/AIDS Hastalarına Yönelik İnanç ve Yaklaşımların İncelenmesi, İstanbul Yrd.Doç.Dr. Özlem Köseoğlu Örnek Faculty of Health Sciences Nursing 1 yıl 18.230 ₺
2017.01.002 Network Publics: Twitter and the 2017 Constitutional Referendum: A Big Data Approach Prof.Dr. Aslı Tunç Faculty of Communication Media and Communication Systems 5 ay 22.484 ₺
2017.01.003 Çerçevelemenin İşlevlerini Anlamak: Popülizmin Türk Siyasetindeki Gücü Doç.Dr. Emre Erdoğan Faculty of Social Sciences and Humanities International Relations 8 ay 22.080 ₺
2017.01.004 Mekanum Tekerlekli Holonomik Mobil Robotlarda Bozan Etmen Telafili Gürbüz Konum Denetimi Yrd.Doç.Dr. Eray Baran Faculty of Engineering and Natural Sciences Mechatronics Engineering 1 yıl 23.751 ₺
2017.01.005 Türkiye'de Eğitim Alanı ve Eğitim Düzeyi Uyuşmazlıkları ve Bu Uyuşmazlıkların Ücretlere Etkisi Prof.Dr. Benan Orbay Faculty of Business Business Administration 1,5 yıl 33.700 ₺
2017.01.006 Çocukların Yaşam Değişimleri (The Children's Life Scale) Ölçeği Yrd.Doç.Dr. Elif Göçek Graduate School of Social Sciences Clinical Psychology 1 yıl 18.108 ₺
2017.01.007 Ayrımcılıkla Mücadelede Eşitlik Kurumları, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Sorunlar ve Fırsatlar Yrd.Doç.Dr. Ulaş Karan Faculty of Law Law 5 ay 10.000 ₺
2017.01.008 Mesane Tümörü Dokusu ve İdrarda Orosomucoid (ORM1) Düzeyinin Ölçülmesi ve Tümör Seviyesi ile İlişkisinin Araştırılması Doç.Dr. Ster Irmak Faculty of Health Sciences Nutrition and Dietetics 1,5 yıl 34.932 ₺