Askerlik İşlemleri

revize edildi: 22 Mart 2013 15:58:41

LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİ İÇİN:

  • Azami süre içinde kayıt yenilemeyen(ücret ödemeyen ve/veya ders kaydı yapmayan) erkek öğrenciler Askerlik Şubeleri’ne bildirilir. Bu sürelerde öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve azami sürelerinden kullanmış sayılırlar.
  • Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Bu öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Azami süre sonunda mezun olamayanlardan:

  •  29 yaşını doldurmayanların dönem ücretini ödeyip ders kayıtlarını yapmaları halinde 29 yaş sonuna kadar her yıl Askerlik Durum Belgeleri (bkz. Askerlik Belgesi başlığı) Üniversitemiz tarafından ilgili askerlik şubelerine gönderilir. Bu öğrencilerin askerlikleri 29 yaş sonuna kadar birer yıllık sürelerle MSB tarafından ertesi yıla bırakılır.
  • 29 yaşını doldurmuş olanlara Üniversitemiz tarafından “Askerlik Durum Belgesi (bkz. Askerlik Belgesi başlığı)” hazırlanmaz. Bu öğrencilerin eğitime devam edebilmeleri için, her yıl ilgili askerlik şubelerinden “Şartlı Askerlik Durum Belgesi(bkz.EK-C13)” getirmeleri gerekir.


Öğrencilik Hakkı Dondurulanlar :

İlgili Yönetim Kurulları tarafından kabul edilen mazeretlerine istinaden izin verilen (öğrencilik hakları dondurulan) öğrencilerin bu süreleri azami öğrencilik sürelerine eklenir ve bu süreler içinde de öğrencilerin askere sevk tehir işlemleri yapılır.
Askerlik tecili açısından, kayıt dondurma süreleri 2 yıl veya 4 dönemi (sömestr) geçemez.

 

Askerlik Belgesi :

Üniversitemizde tüm lisans ve Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim gören erkek öğrencilerin Üniversiteye kayıtlandıkları yıl, Ekim ayı sonuna kadar EK-C2 belgeleri hazırlanarak ilgili askerlik şubelerine gönderilir.

Askerlik tehir işlemleri için öğrencilerimizin başvuruda bulunmasına gerek yoktur.
öğrencilerin durumları Üniversitemiz tarafından en geç iki ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin (askerlik yükümlülükleri var ise) askerlik işlemleri vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir.

 

Sevk Tehir Süresi ve Sınırı :

Öğrenim gören öğrencilerin, aşağıda yer alan tabloda belirtilen yaş sınırları içinde öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehirleri yapılabilir.

* Sevk Tehir Sonu

 

Sevk Tehir Sonu

 Meslek Yüksekokulu   
  programları (2 yıllık)

29 yaş sonu

 Lisans Programları (4 yıllık)

29 yaş sonu

 

Yıllar itibariyle 29 yaş sınırında olduğundan dolayı askerlikleri ertesi yıla terk edilmeyecek doğumlular:

Yıl

Doğum Tarihi

2012

1983

2013

1984

2014

1985

2015

1986

2016

1987

2017

1988

2018

1989

2019

1990

2020

1991

2021

1992

2022

1993

2023

1994

2024

1995

 

Öğrenim Süreleri:

Öğrencilerin, aşağıda belirtilen azami öğrenim süreleri içinde, öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehir işlemleri yapılabilir. 

 

 

 

Azami 2 yıl süreli yabancı dil Hazırlık Sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere

Normal Öğrenim Süresi

*Azami Öğrenim Süresi

Yıl

Sömestr-dönem

Yıl

Sömestr-dönem

Meslek Yüksekokulu  programları (2 yıllık)

2

4

*4

8*

Lisans Programları (4 yıllık)

4

8

*7

14*

 

Detaylı bilgi için: http://www.asal.msb.gov.tr/