Burslar

revize edildi: 09.06.2015

ÖSYS Bursları

ÖSYS sınav kılavuzunda belirtilen burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere verilen ve öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslardır. 2012-2013 akademik yılı itibariyla, yeni kayıt olacak öğrenciler için ÖSYS bursları Yaz Okulu'nu kapsamamaktadır.

Başarı Bursları

Öğrenim gördükleri akademik yıl sonunda 2. ve 3. sınıfı başarıyla bitiren ve başarı bursu kriterlerini yerine getiren (ilgili akademik yıl ortalaması ile Genel Not Ortalaması -CGPA- 3.70 ve üzeri olan) burssuz öğrencilere, bir sonraki akademik yıl için öğretim ücretinden %50 indirim sağlayan akademik başarı bursu verilir. Burslar bir akademik yıl boyunca geçerlidir ve yaz okulunu kapsamaz.

Spor Bursları

Spor branşında milli takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa bile okul takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş olan burssuz okuyan öğrencilere, Spor Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Burs Komitesi’nin tespit edeceği oranlarda karşılıksız ‘sporcu bursu’ verilebilir. Bursun verilmesindeki esas, söz konusu öğrencinin eğitim başarısı öncelikli olmak üzere, kendi branşındaki okul takımında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni temsil etmesidir. Burs verilecek branşlar, Spor Birimi’nin görüşü alınarak, Burs Komitesi tarafından belirlenir.

IB Bursları

Liselerin İngilizce IB, Abitur, Matura, Fransızca IB ve Bakalorya, Maturita programı mezunları İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki öğrenimleri boyunca eğitim-öğretim ücretinde %20 indirimden yararlanırlar.

 

*University of Liverpool Çift Diploma Programları’nın dördüncü yılında ÖSYM bursu dışında burs imkânı sağlanamamaktadır.

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek Programları Yönergesi için tıklayınız.

 

Emine Çağan
Burslar Sorumlusu
santralistanbul Kampüsü, ÇSM, Z-107 emine.cagan@bilgi.edu.tr /+ 90 212 311 6357