Panel: Hukuki, Kentsel ve Ekolojik Yönleriyle "Kanal İstanbul"

güncelleme: 21.01.2014

Tarih: 28 Ocak 2014
Saat: 14.00-17.00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

Hukuki, Kentsel ve Ekolojik Yönleriyle "Kanal İstanbul" paneli, İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Moderatör:  Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (BİLGİ Hukuk Fakültesi)


Program:

14.00-15.20   I. OTURUM

Prof. Dr. Emin Özsoy (ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü) 
“Kanal İstanbul Çevresel Yıkım Tehdidi Karşısında Türk Boğazlar Sistemi'nin Denizbilim ve İklimbilimde, Ekoloji ve Sosyal Tarihteki Yeri ve Etkileri”

Dr. Sedat Kalem (WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü) 
“Kanal İstanbul’un Karasal Ekosistemler ve Biyolojik Çeşitlilik Üzerindeki Olası Etkileri”

Prof. Dr. Naci Görür (İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü)
“Kanal İstanbul ve Beklenen İstanbul Depremi”


15.20-15.30    Kahve Molası


15.30-17.00    II. OTURUM

Prof. Dr. Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü)
Yüksek Riskli Projelerin Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çerçeve: Kanal İstanbul Örneği” (Fikret Adaman ve Bengi Akbulut)

Doç. Dr. Hürriyet Öğdül (MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü)
“İstanbul’da İki Boğaz Üç Yaka; Yeni Bir Planlama Meselesi”

Dr. Nilüfer Oral (BİLGİ Hukuk Fakültesi)
“Kanal İstanbul ve Uluslararası Çevre Hukuku: Türkiye’nin Yükümlülükleri”

Yrd. Doç. Dr. Dolunay Özbek (BİLGİ Hukuk Fakültesi)
“Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve Kanal İstanbul”


Panel: "Hukuki, Kentsel ve Ekolojik Yönleriyle Kanal İstanbul"