Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler - Doçent

güncelleme: 15.01.2016

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN  

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde açık bulunan Doçentlik kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde (1) bir öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi : 15 Ocak 2016 – 29 Ocak 2016 (Saat: 17.00)

Adaylarda Aranan Özellikler: 
Adayların Siyaset Bilimi Anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamış olması; Türk Siyaseti, Siyaset Bilimi, Siyasi Düşünceler ve Hukuk Tarihi konularında yayınlarının olması ve en az 5 yıl belirtilen alanlarda ders verme tecrübesine sahip olması tercih edilmektedir. 

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi “Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu”nu özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını dört (4) takım olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92