Meslek Yüksekokulu / Deniz Ulaştırma ve İşletme - Yardımcı Doçent

güncelleme: 29.02.2016

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı'nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 29.02.2016 – 14.03.2016 (Saat: 17.00)

Adaylarda aranan özellikler:
Deniz Ulaştırma Mühendisliği anabilim dalında Doktora Derecesine sahip olmak. Elektronik, haberleşme ve bilgi teknolojileri alanında en az 10 yıllık deneyime sahip olması tercih sebebidir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK  denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu Sekreterliği
Emine Pancarcı
İnönü Cad. No:6 Kuştepe 34387 
Şişli / İstanbul

Tel: 0212 311 64 73