"Çocuklar Sayı Değildir" Projesi

güncelleme: 28.03.2016

Türkiye’ye sığınmış 2 milyonu aşkın Suriyeli’nin yarısından fazlası çocuk. Ve bu çocuklardan 780 bin kadarı okul çağında. Ancak sadece üçte biri eğitim alabiliyor.

Oysa Eylül 2014’te, Milli Eğitim Bakanlığı kayıtlı tüm Suriyeli mültecilerin devlet okulu sistemine erişimine olanak veren bir genelge yayınladı. Ayrıca Bakanlık, hayır kurumları ve yerel topluluklarca işletilen ve Arapça eğitim sunan Suriye “geçici eğitim merkezleri”ni de akredite etmeye başladı.

Ama aileler çocuklarını okula göndermekte zorlanıyor. En önemli neden ekonomik zorluklar. Suriyeli mültecilerin ülkede yasal olarak çalışma izinleri yok. Genellikle, anne-babalar kayıt dışı iş piyasasında kazandıkları çok küçük gelirle ailelerini geçindiremiyor ve bunun sonucunda Suriyeli mülteci nüfus arasında çocuk işçiliği son derece yaygın.

Suriyeli çocukların eğitimi önündeki bir diğer engel ise dil sorunu. Türkçe dil desteği olmadığı için çocuklar devlet okullarına gidemiyor, gidenler de eğitimlerini sürdürmekte zorlanıyor.

2015-2016 akademik yılı güz döneminde, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü, öğrencileriyle birlikte Suriyeli mülteci çocukların eğitim sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek üzere belgesel projesi hayata geçirdi.

Çocuklar Sayı Değildir: 
https://www.youtube.com/watch?v=vcRyFW5RjW0

Çocukları Eğitime Kazanmak:
https://www.youtube.com/watch?v=QnfDoLQ3O0g


"Çocuklar Sayı Değildir" Projesi

"Çocuklar Sayı Değildir" Projesi