Medenî Usûl Hukuku Kapanış Dersi: Millî Tahkim

güncelleme: 23.05.2016

Tarih: 25 Mayıs 2016, Çarşamba
Saat: 15.00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

Konuşmacı: Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku ABD Öğretim Üyesi;  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyon Başkanı)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ninMedenî Usûl Hukuku kapanış dersine ilgilenen tüm BİLGİ'liler davetlidir.


Medenî Usûl Hukuku Kapanış Dersi: Millî Tahkim