e-İmzalı Diplomalar

güncelleme: 03.07.2017

Mezunlarımızın dikkatine,

2016-2017 bahar yarıyılı itibariyle, diploma, diploma eki, vb. belgeler e-imzalı olarak hazırlanacak ve 15 Temmuz 2017’den itibaren Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden e-posta adresinize (……@bilgiedu.net) gönderilecektir.

İhtiyacınız halinde size gönderilen diploma ve/veya belgenizi isteyen kurumlara e-posta olarak gönderebilirsiniz. Diplomanızı basılı belge olarak almak isterseniz, SIS (Öğrenci Sayfası) “Belge Talep” başlığındaki “Diğer” seçeneğini seçerek talepte bulunmanızı rica ederiz. 

E-imzalı diploma uygulaması nedeniyle ayrıca ‘geçici mezuniyet belgesi’ hazırlanmayacaktır; 15 Temmuz’dan önce ‘geçici mezuniyet belgesi’ne ihtiyacınız olursa e-devlet şifreniz ile YÖKSİS üzerinden alabilirsiniz.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’ndan mezun olan öğrencilerimizin diplomaları ise, Sağlık Bakanlığı onayı sonrasında dağıtılacaktır. ‘Geçici mezuniyet belgeleri’ santralistanbul Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi’nden teslim alınabilir.