Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Karşılaştırmalı Edebiyat - Yardımcı Doçent

güncelleme: 15.08.2017

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Lisans Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 15/08/2017 – 05/09/2017

Adaylarda Aranan Özellikler:
Karşılaştırmalı Edebiyat veya Felsefe dallarında doktora derecesine sahip olmak.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir. Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesine buradan ulaşabilirsiniz.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Ünivesitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü
Kâzım Karabekir Cad. No: 2/13
34060 Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 76 01 - 0212 311 77 97