Rektörlük / Genel Eğitim - Yardımcı Doçent (1)

güncelleme: 15.08.2017

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Rektörlük Genel Eğitim Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 15/08/2017 – 05/09/2017

Adaylarda Aranan Özellikler:
- Sosyal Bilimler ya da Eğitim Bilimleri dalında doktora derecesine sahip olmak
- Çocuk, Gençlik veya Eğitim Politikaları ve STK’larla ilgili dersler vermiş olmak

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir. Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesine buradan ulaşabilirsiniz.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Rektörlük - Genel Eğitim Bölümü (L1 Binası 109 No’lu Ofis)
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Genel Eğitim Bölümü: 0212 311 51 95