Doçentlik Sınavları

güncelleme: 20.10.2017

20.10.2017 tarihinde Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi bilgileri aşağıdaki gibidir:

 
Sınav Bilgileri:
Temel Alan Kodu: 1213
Temel Alan Adı: Tarımsal Biyoteknoloji
Toplantı Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Toplantı Tarihi: 20.10.2017
Toplantı Saati: 10.00
Toplantı Yeri: santralistanbul Kampüsü, E3-214
 
Aday Bilgileri:
Dr. İlknur Polat / Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 
Jüri Bilgileri (Asıl):
Prof. Dr. Ahmet Yıldırım / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla Eriş / İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün Göktürk Baydar / Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Ece Turhan / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. İskender Tiryaki / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Jüri Bilgileri (Yedek):
Prof. Dr. Nedim Mutlu / Akdeniz Üniversitesi / Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Hatice Gülen / İstanbul Bilgi Üniversitesi / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
*********************************************************
20.10.2017 tarihinde Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi bilgileri aşağıdaki gibidir:
Sınav Bilgileri:
Bilim Alan Kodu: 10105.04
Bilim Alan Adı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Toplantı Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Toplantı Tarihi: 20.10.2017
Toplantı Saati: 10.00 
Toplantı Yeri: Dolapdere Kampüsü, 220
Aday Bilgileri:
Dr. Aysel Yıldız  / Marmara Üniversitesi
Dr. Gürsoy Coşkun / Hacettepe Üniversitesi
Jüri Bilgileri (Asıl):
Prof. Dr. Dr. Nihal Gelecek / Dokuz Eylül Üniversitesi / Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu
Prof. Dr. Ferda Dokuztuğ Üçsular / İstanbul Bilim Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Banu Bayar / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Nesrin Ayğcı / Pamukkale Üniversitesi / Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu
Prof. Dr. Habibe Serap İnal /Bahçeşehir Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Jüri Bilgileri (Yedek):
Prof. Dr. Hanifegül Taşkıran / İstanbul Aydın Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Yakut / Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

*********************************************************

30 Ekim 2017 tarihinde Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi bilgileri aşağıdaki gibidir:
 
Sınav Bilgileri:
Bilim Alanı Kodu: 1143
Bilim Alanı Adı: Üretim Yönetimi
Toplantı Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Fakülte: İşletme Fakültesi
Toplantı Tarihi: 30 Ekim 2017, Pazartesi
Toplantı Saati: 10.00
Toplantı Yeri : santralistanbul Kampüsü, L1-209 
 
Aday Bilgileri:
Dr. Muzaffer Ertürk  / Nişantaşı Üniversitesi 
Jüri Bilgileri (Asıl):
Prof. Dr. Bülent Sezen / Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Peker / Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Erdal / İstanbul  Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Lale Duruiz Arığ / İstanbul Bilgi  Üniversitesi
Prof. Dr. Halil Savaş / Pamukkale Üniversitesi
 
Jüri Bilgileri (Yedek):
Prof. Dr. Hilmi Yüksel / Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Ferhan Çebi / İstanbul Teknik Üniversitesi
*********************************************************
30 Ekim 2017 tarihinde Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi bilgileri aşağıdaki gibidir:
 
Sınav Bilgileri:
Bilim Alanı Kodu: 1143
Bilim Alanı Adı: Üretim Yönetimi
Toplantı Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Fakülte: İşletme Fakültesi
Toplantı Tarihi: 30 Ekim 2017, Pazartesi
Toplantı Saati: 14.30
Toplantı Yeri: santralistanbul Kampüsü, L1-209 
Aday Bilgileri:
Dr. Hüseyin Şenkayas / Adnan Menderes Üniversitesi 
Jüri Bilgileri (Asıl):
Prof. Dr. Haluk Soyuer / Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Güneş Gençyılmaz  / İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Demirdöğen / Atatürk  Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Selami Yıldız / Düzce  Üniversitesi
Prof. Dr. Muammer Zerenler / Selçuk Üniversitesi
 
Jüri Bilgileri (Yedek):
Prof. Dr. Ayşe Lale Duruiz Arığ / İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Sadık Çökelez / Süleyman Demirel Üniversitesi           
*********************************************************

31 Ekim 2017 tarihinde Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi bilgileri aşağıdaki gibidir:
 
Sınav Bilgileri:
Bilim Alanı Kodu:1143
Bilim Alanı Adı: Üretim Yönetimi
Toplantı Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Fakülte: İşletme Fakültesi
Toplantı Tarihi: 31 Ekim 2017, Salı
Toplantı Saati: 10.00
Toplantı Yeri: santralistanbul Kampüsü, L1-209 
 
Aday Bilgileri:
Dr. Nevin Aydın / Artvin Çoruh Üniversitesi 
Jüri Bilgileri (Asıl):
Prof. Dr. Nihat Aydeniz / Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Birdoğan Baki / Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz Yılmaz / Celal Bayar  Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Lale Duruiz Arığ / İstanbul Bilgi  Üniversitesi
Prof. Dr. Hilmi Yüksel / Dokuz Eylül Üniversitesi
 
Jüri Bilgileri (Yedek):
Prof. Dr. Ferhan Çebi / İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Sezen / Gebze Teknik Üniversitesi
*********************************************************

TAMAMLANANLAR

2.10.2017 tarihinde Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi bilgileri aşağıdaki gibidir:

Sınav Bilgileri:
Temel Alan Kodu: 1147
Temel Alan Adı: Yönetim ve Strateji
Toplantı Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Toplantı Tarihi: 2.10.2017
Toplantı Saati: 10.00 
Toplantı Yeri: L1-Z05 

Aday:
Dr. Ali Şahin Örnek

Jüri Bilgileri (Asıl):
Prof. Dr. Dr. Mithat Bülent Tokat – Dumlupınar Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Gonca Günay / İstanbul Bilgi  Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Prof. Dr. Ayşehan Çakici – Mersin Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Zeki Adal / Beykoz Üniversitesi / Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek/ Toros Üniversitesi / İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Jüri Bilgileri (Yedek):
Prof. Dr. Halis Demir / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Yayha Fidan / İstanbul Ticaret Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

*********************************************************

10.10.2017 tarihinde Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi bilgileri aşağıdaki gibidir:

Sınav Bilgileri:
Bilim Alanı Kodu: 1127
Bilim Alanı Adı: Pazarlama
Toplantı Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Fakülte: İletişim Fakültesi
Toplantı Tarihi: 10 Ekim 2017, Salı
Toplantı Saati: 09.30
Toplantı Yeri:  santralistanbul Kampüsü, E4-209 

Aday Bilgileri:
Dr. Yeliz Baş (Düzce Üniversitesi)
Dr. Leyla Leblebici Koçer (Erciyes Üniversitesi)

Jüri Bilgileri (Asıl):
Prof. Dr. Muhittin Karabulut / İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Yonca Aslanbay / İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Özlem Sandıkçı / İstanbul Şehir  Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan Süer / Gazi  Üniversitesi
Prof. Dr. Aysel Erciş / Atatürk Üniversitesi

Jüri Bilgileri (Yedek):
Prof. Dr. Sevgi  Ayşe Öztürk / Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Aypar Uslu / Marmara Üniversitesi

*********************************************************

11 Ekim 2017 tarihinde Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi bilgileri aşağıdaki gibidir:

Sınav Bilgileri:
Bilim Alanı Kodu: 1154
Bilim Alanı Adı:  Organizasyon
Toplantı Yeri:İstanbul Bilgi Üniversitesi
Fakülte:  İletişim Fakültesi
Toplantı Tarihi: 11 Ekim 2017, Çarşamba
Toplantı Saati: 09.30
Toplantı Yeri:  santralistanbul Kampüsü, E4-209 

Aday Bilgileri:
Dr. Ayşe Evren Hoşgör Çimen / İstanbul Bilgi  Üniversitesi 

Jüri Bilgileri (Asıl):
Prof. Dr. İbrahim Yıldırım /Hasan  Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Danışman / Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Hacer Özgen Narcı İstanbul Medipol  Üniversitesi
Prof. Dr. Beyza Oba / İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Behlül Üsdiken / Sabancı Üniversitesi

Jüri Bilgileri (Yedek):
Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy / Kilis 7 Aralık Üniversitesi

*********************************************************