BİLGİ Hukuk Fakültesi “Uzlaştırmacı Eğitim Kuruluşu” oldu.

güncelleme: 27.10.2017

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği" kapsamında uzlaştırmacı eğitimi verecektir.

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi'nin, Adalet Bakanlığı’nın “uzlaştırmacı eğitimi” verecek eğitim kuruluşlarını belirlemek amacıyla Ağustos 2017’deki duyurusuna yaptığı başvuru kabul edilmiş ve böylece İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye’de bu konuda eğitim verme izni tanınan ilk 15 kuruluştan biri olmuştur.

Anılan iznin verilmesi suretiyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ceza meselelerinde, uzlaştırma kurumunda uzlaştırmacı görevi üstlenecek kişilere yönelik mesleki eğitim düzenleme yetkisine sahip olmuştur. Bu eğitim, uzlaştırmacı olmak isteyen kişiler için zorunludur ve 36 saat teorik, 12 saat uygulama modüllerinden oluşan bir yapıya sahiptir. İlk eğitim programı, 1 Kasım 2017 tarihinde başlayacaktır.

Uzlaştırma (dünyada “mağdur-fail arabuluculuğu/victim-offender mediation” olarak bilinen) suç meselelerinde alternatif bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir ve uyuşmazlığın taraflarına, çözüme aktif şekilde katılma imkanı veren onarıcı adalet yaklaşımına dayanmaktadır.  Birçok ülkede yaygın olarak kullanılan bu yöntem, ülkemizde, 2005 yılından beri mevzuatta yer almaktadır. Uzlaştırmacı eğitimlerinde görev alacak BİLGİ Hukuk Fakültesi mensupları, bu konuda ulusal ve uluslararası projelerde görev almış, çeşitli eğitimler düzenleyip uygulamış ve konuya ilişkin geniş kapsamlı yayınları olan öğretim üyeleridir. 


BİLGİ Hukuk “Uzlaştırmacı Eğitim Kuruluşu” oldu.