8. Hukukun Gençleri Sempozyumları: “Adalet, Hukuk ve Cezasızlık"

güncelleme: 22.11.2017

Tarih: 24-25 Kasım 2017
Saat: 9.00-16.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, ÇSM-403

Bu konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Umut Vakfı ve Türk Ceza Hukuku Derneği işbirliğinde; Umut Vakfı Araştırma Merkezi “8.Hukukun Gençleri Sempozyumları” kapsamında düzenlenmiştir.

PROGRAM

24 Kasım 2017, Cuma

09.00-09.30       Kayıt

09.30-10.00      Açılış Konuşmaları
Nazire Dedeman Çağatay (Umut Vakfı Kurucu Başkan)
Av. Hasan Fehmi Demir (Türk Ceza Hukuku Derneği Başkanı)
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili) 

10.00-11.00      I. OTURUM – ADALET ve TOPLUM
Oturum Başkanı: Yrd. Doç .Dr. Ulaş Karan

• Adalet Kavramı: Toplumsal Sistem Üzerindeki Algı Etkisi / Hakan Gülçay
• Adalet Üzerine İki Soru / Mehmet Kemal Üçkuyu
• Adalet ve Eşitlik / Mete Korkmaz
• Adalet Kefesinde Tartılan Hukuk / Afra Akgül

11.00-11.20       Ara

11.20-12.20      II. OTURUM – ADALET ve TOPLUM
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Galma Akdeniz

• Bir Tahakküm Aracı Olarak Themis’in Kılıcı / Anıl Yüksel
• Hukuk ve Adalet’e Dair Toplumsal Algılar ve Beklentiler / Serhat Orhun Urfalı
• Adalet: Hukuk için mi yoksa Toplum için mi? / İrem Üstünday
• Hukuk ve Adalet Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır? / Bahar Fırat

12.20-13.45      Öğlen Yemeği

13.45-14.45      III. OTURUM – ADALET ve TOPLUM
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Seda Kalem

• Kim için Adalet / Çisem Gürsoy
• Adalet Hukuk ve Hakimin Rolü / Buğra Çetinkaya
• Toplumun Adalet Beklentisi: Olan ve Olması Gereken / Cemre Belçim Gölbaşı
• Bir Toplumun İsyanı: Hak, Hukuk, Adalet Nerede? / İrem Cumalı

14.45-15.05      Ara

15.05-15.50      IV. OTURUM – ADALET ve TOPLUM
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İdil Elveriş

• Kamuoyuna Hakim Olan Adalet Duygusu Yargı Tarafından Karşılanabilmekte midir? / Ayaz Dizlek
• Toplumun Adalete Etkisi / Ayşegül Güvenç
• Herkesin Hukuku ya da Kimsenin Adaleti / Hasan Aydın


25 Kasım 2017, Cumartesi

10.00-11.30      I. OTURUM – CEZASIZLIK SORUNU
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Öznur Sevdiren

• Geçmişten Günümüze Cezasızlık Sorunu / İzzet Uygun
• Cezasızlık ve Toplum / Süheyla Nur Erçin
• Hukuk Devleti Kavramı İçerisinde Cezanın Son Çare Olması ve Cezasızlık / Deniz Çelik - Engin Deniz Ergin
• Cezasızlık Kültürünün Bir Unsuru Olarak Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali / Ezgi Çırak
• Suçlar Cezasız Kaldığında Yaşam Amacını Yitirir mi? / Hasan Basri Çifci - Miray Morova
• İşkence ve Cezasızlık: Türkiye’de İşkencenin Cezasız Kalması ve Bu Bağlamda İncinen Adalet Olgusu / Muhammed Masum Kır

11.30-11.50      Ara

11.50-12.20      II. OTURUM – ÇOCUKLAR VE CEZA  
Oturum Başkanı: Aras Türay

• Cezanın Son Çare Oluşu: Çocuk ve Cezalandırma / Firuze Yiğit
• Çocuk Adalet Sisteminde Cezasızlık / Şerzan Yelboğa

12.20–13.50      Öğlen Yemeği

13.50-14.50      III. OTURUM – SUÇ ve CEZA
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. M. Buket Soygüt

• Cezanın Son Çare Oluşu: Çocuk ve Cezalandırma / Burcu Demirtaş
• Adaletin Tesisinde Avukatlık Mesleğinin Rolü ve Önemi / Ceyhun Serçemeli
• Hukuk, Adalet ve Cezaların Caydırıcılığı / Ezgi Çetin
• Cezalandırmanın Amacı ve Etkileri / Özlem Gökbulut

14.50-15.20      DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Av. Fikret İlkiz

15.20-15.50      Sertifika Töreni