Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Moda Tasarımı - Yardımcı Doçent

güncelleme: 04.01.2018

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Moda Tasarımı Lisans Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak 1(bir) adet öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 2 Ocak 2018 - 23 Ocak 2018  

Adaylarda aranan özellikler:
Moda Tasarımı, Moda Tasarımı ve Tekstil, Moda İletişimi, Güzel Sanatlar veya bunlarla ilgili dalların birinde doktora yapmış olmak.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir. Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesine buradan ulaşabilirsiniz. 

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Dolapdere Kampüsü
Hacı Ahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No: 20
34440 Dolapdere
Beyoğlu İstanbul

Yüksekokul Müdürlüğü: 0212 311 51 18