Uluslararası İlişkiler Bölümü

Önceki
  • 1964 Expulsions and the Istanbul Rum

  • Sınırlar Aşılırken Kürtler: Dönüşen Mekanlar ve Kimlikler

  • Contemporary Turkey at a Glance

  • İstanbul Seminerleri-Reset-

  • Ortadoğu Konferansı

  • Senem Aydın Düzgit Jean Monnet Kürsüsü ödülü - slider TR

  • BİLGİ AB Enstitüsü “Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi”

  • Avrupa Müze Akademisi DASA Ödülü Enerji Müzesi’nin!

Sonraki

Bölüm Hakkında

Pınar Uyan Semerci

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü üç lisans programı (Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Avrupa Birliği İlişkileri) ile Bölge Araştırmaları odaklı bir Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı ve Siyaset Bilimi doktora programı sunmaktadır. Halihazırda, Uluslararası İlişkiler lisans programında 461, Siyaset Bilimi programında 203, Avrupa Birliği İlişkileri programında 181 öğrenci eğitim görmektedir. Yüksek Lisans Programımızda 24, Doktora’da 43 öğrencimiz vardır.

Üç lisans programı özellikle ilk iki yıldaki temel eğitim içerisinde ortak dersler ağırlıklı bir müfredat sunmaktadır. Üçüncü sınıftan itibaren, zorunlu dersler temelinde farklılaşarak bir uzmanlaşma yaratmak amaçlanmıştır. Her üç program da geniş bir seçmeli ders havuzundan faydalanabilmektedir. Örneğin, üçüncü sınıf ile başlayan uzmanlaşma içerisinde Uluslararası İlişkiler öğrencileri zorunlu ders olarak Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Örgütler alırken, Siyaset Bilimi öğrencileri Siyaset Sosyolojisi ve Sosyal Politika derslerini almaktadırlar. Her programın zorunlu dersi, diğer programlar tarafından da seçmeli ders olarak alınabilmektedir.

Üç program için de amaç çok yönlü, eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünceyi teşvik eden bir eğitim sunmaktır. Böylece, öğrencilerin kendilerini geliştirirken hem hızla değişen uluslararası sistemin dinamikleri çerçevesinde bir bilgi ve analiz donanımı edinmelerine hem de bunları Türkiye ve komşu bölgeleri özelinde içeriklendirebilecek yetkin ve nitelikli genç insanlar olmalarına katkıda bulunmaktır. Ayrıca, öğrenciler başta Erasmus olmak üzere uluslararası değişim anlaşmalarıyla bir ya da iki dönemlerini yurtdışında geçirme fırsatına sahiptir;birçok öğrenci fiilen bu fırsatı değerlendirmektedir. Bölüm, güncel gelişmeleri (örneğin küresel ekonomik kriz, çevre sorunları, değişen toplumsal ilişkiler, siyaset anlayışları ve devlet yapıları, vb.) dikkatle takip ederek akademik derinlik kazandırmak suretiyle müfredatı düzenli olarak güncellemektedir. Örneğin, değişen ilişkiler ve anlayışları daha iyi anlayabilmek ve aktarabilmek amacıyla, Siyaset Sosyolojisi ve Sosyal Politika dersleri; küresel ekonomik kriz için ise, Siyasi İktisat dersi müfredatın parçası haline getirildi. Bu konular ve dersler, diğer derslerde de olduğu gibi, kuru bir bilgi aktarımı şeklinde değil, samimi ve üretken bir hoca-öğrenci ilişkisi içerisinde canlı tartışmalar ile gerçekleştirilmektedir.

Bölüm, Üniversite içerisinde bulunan Avrupa Birliği Enstitüsü, Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi ile doğrudan ilişki içerisinde çeşitli ulusal ve uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır.
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün akademik kadrosu beş profesör, bir doçent, dokuz yardımcı doçent, üç öğretim görevlisi olmak üzere ders veren 18 kişilik bir akademik kadro ve altı araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Akademik kadronun yüksek lisans veya doktora derecesi edindikleri üniversiteler arasında Harvard, Virginia, Carleton, Strasbourg, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Libre de Bruxelles, London School of Economics, ODTÜ ve  Boğaziçi Üniversitesi yer almaktadır.

Bölüm Başkanı
Pınar Uyan Semerci, Doç. Dr.