Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Önceki
  • Mimarlık Fakültesi

  • Mimarlık Fakültesi

Sonraki

Bölüm Hakkında

Can Altay

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Mimarlık Fakültesi’nin çağdaş endüstri ile en yoğun ilişkisi olan bölümüdür. Müfredatı salt teknik donanım aktarmaya indirgemekten ziyade, endüstri ürünleri tasarımının her şeyden önce bir "meslek" olduğunu, insanlar ile toplumların refahı kadar zevkleri bakımından da daha konforlu yaşam alanları ve ürünlere kavuşturulmaları gereğini ön plana alır. 

Bölüm, sorumluluk, davranış ve tutumları itibariyle estetik ve teknik konularda çevresine ve topluma liderlik edebilecek kapasiteleri olan bireyler yetiştirmeyi hedefler. Mesleğin sınırları, zanaat ürünlerinden çoğaltılmış ürün sistemlerine, özel alanları dolduran objelerden kamusal alanları donatan kent mobilyalarına, günlük hayatın en basit ihtiyaç nesnelerinden en karmaşık teknolojik aygıtlara kadar genişleyen bir kapsamda tanımlanmaktadır. 

Mimarlık Bölümü ile kitlesel yapı komplekslerinin donatılarının ve endüstriyel bileşenlerinin oluşturulup tamamlanması, İç Mimarlık Bölümü ile de artifakt üretiminin ortam ve becerilerini paylaşmak bakımından yoğun ilişki içinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, bir yandan çağdaş endüstriyel sektörlerle öte yandan da inşaat sektörüyle ilişki içindedir. Sadece bugünün değil, hem sanayii öncesi üretim biçimlerinin hem de post-endüstriyel geleceğin ürün anlayışlarının tasarım üzerinden tanımlandığı bir yaklaşımı benimser.

Bölüm Başkanı
Can Altay, Doç. Dr.