İnşaat Mühendisliği Bölümü

Önceki
  • 21 yılda 25.000 öğrenci

Sonraki

Bölüm Hakkında

Sıddık Şener

En eski mühendislik dallarından biri olan inşaat mühendisliği, gelişen teknoloji, yeni kitle iletişim araçları, hızlı nüfus artışı, kentleşme gibi etmenlerin etkisiyle günümüzde oldukça önemli bir yer tutar.  Yaşanan bu hızlı gelişmeler, inşaat mühendisliği eğitiminde yöntem, araç, nitelik bakımından değişimi gerekli kılmıştır.  Fiziksel problemleri matematikten yararlanarak çözümlemeye yönelen inşaat mühendisliği, bilişim teknolojilerindeki gelişmeyle bilgisayar kullanımının ağırlıklı olduğu bir bilim dalına dönüşmüştür.  

Bölümümüz, dünyanın en güzel kenti olan İstanbul’un en güzel kampüsünde santralistanbul’da (Eyüp) yer almaktadır. Dünyanın en eski mühendisliğinin bölüm başkanı olmaktan sevinçliyim. Kampüs içinde yer alan elektrik santralının oturduğu betonarme çerçeveler, Osmanlı döneminde yapılmış olup, yurdumuzdaki betonarmenin ilk uygulamalarından biridir. santralistanbul, Sultan Reşad döneminde İstanbul’a ilk elektriği vermesinden ötürü çok önemli olup, bu kampüs içinde yer almaktadır.

Bölümümüz 2012 yılında eğitim hayatına 50 öğrenci ile başlayarak zamanla artan öğrenci sayısı ile vakıf üniversiteleri arasında en çok yeğlenen İnşaat Mühendisliği Bölümü olma özelliğini taşır. Eğitim yaşamına başladığından beri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin en büyüğü olması yanında, bölüme en iyi öğrenciler kabul edilmektedir. 

Bölüm, yarı zamanlı öğretim üyeleri, yardımcıları ile birlikte %100 İngilizce eğitim vermektedir. Bölümümüzün öğretim üyeleri konularında en güçlü bilim insanları olup ders verme yanında, araştırma, öğretim elemanı yetiştirme işlevlerini de sürdürmektedir. Bölümümüz, 2016 da ilk mühendislerini vermiştir. Yeni mühendislerin bazıları, yurtdışında ve yurtiçinde en iyi üniversitelerde yüksek lisans çalışmalarına kabul edilmiş, diğerleri ise özel kurumlarda mühendislik yapmaktadırlar.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, inşaat mühendisliğinin temelini oluşturan kuramsal, uygulamalı bilgileri edinmiş olmanın yanı sıra yaşamımızda çekince oluşturan deprem, benzeri doğal yıkımlara karşı güvenli yapı tasarlamayı bilen, bu sorumluluğun bilincinde olan, çevresel problemleri tanıyıp çevreye saygılı çözümler üreten mühendisler vermeyi başlıca amaçlarından biri olarak görmektedir.

Bölüm Başkanı
Sıddık Şener, Prof.Dr.