Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

Önceki
  • 21 yılda 25.000 öğrenci

Sonraki

Bölüm Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 1996 yılında Murat Belge tarafından kurulduğunda bu bölüm, kendi uzmanlık alanı İngiliz Edebiyatı olan Belge’nin daha kapsamlı, ulusötesi bir edebiyat öğrenimi felsefesine uygun olarak tasarlandı. Bu felsefeye göre belirli bir edebiyat, ancak başka edebiyatlarla, başka kültürlerle ve tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi ‘insan bilimleri’ diye adlandırılan komşu disiplinlerle ilişkilendirilerek incelendiği ölçüde anlam ve derinlik kazanır, o edebiyatın sunduğu zenginliğe yaklaşılır.

Öğretim kadromuzu oluşturan akademisyenlerin hepsi, felsefe konusunda ders veren Ferda Keskin dışında, İngiliz Edebiyatı kökenlidir; sonradan komşu dallara açılmış ve gerek kültürel incelemeler alanında, gerekse karşılaştırmalı olarak inceledikleri başka edebiyatlarda birçok kitap ve makale yayınlamışlardır. Örneğin, çıkış noktası İngiliz Edebiyatı olan Murat Belge’nin yayınlarına bakıldığında bunların eleştiri kuramı, tarih, sosyoloji, siyaset  gezi, mutfak kültürü, İstanbul tarihi ve kültürü gibi çok geniş bir alanı kapsadığı görülecektir. Bülent Somay ilgi alanına kültürel incelemeleri eklemiş ve bu yönde kltaplar yayınlamışken,  Nazan Aksoy, Süha Oğuzertem, Jale Parla da İngiliz Edebiyatı doktoralarından sonra çalışmalarını Türk Edebiyatı üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Edebiyatı mezunu Zeynep Altok doktorasını tarihte yapmayı seçmiştir. Ama İngiliz Edebiyatı’na sadık kalmış olanlarımız da vardır. Bir Jane Austen ve Shakespeare uzmanı olan Rana Tekcan, belli başlı Jane Austen topluluklarının üyesidir. Hocalarımız editörlük alanında da faaldir. Süha Oğuzertem, Rana Tekcan ve Sevengül Sönmez önemli editörlük faaliyetlerine imza atmışlardır. Asistanımız araştırma görevlisi Nilay Kaya bizim bölümden mezun olduğu için lisansı Karşılaştırmalı Edebiyat olan tek üyemizdir.

Bölümümüzüm öğretim kadrosuyla yürütülen iki de yüksek lisans programı vardır. Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültürel İncelemeler alanında M.A. derecesi veren bu programların yanı sıra Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü varolan en iddialı yaz okullarından  birinin, ‘Institute for World Literature (Dünya Edebiyatı Enstitüsü)’ın da dört kurucu üyesinden biridir. 2010 yılında Harvard, Pekin, Lizbon ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından kurulan ve A.B.D. ve dünyanın en ünlü üniversitelerinin de katıldığı IWL’ın merkezi olan Harvard Üniversitesi, aynı zamanda IWL’nin koordinatörlüğünü de - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nce- yürütmektedir. IWL Yaz Okulu 2012 yılında dünyanın dört bir yanından sıkı bir eleme sonucu seçilmiş öğrenciler ve kendi alanlarının en ünlüleri olan öğretim kadrosuyla Üniversitemiz’de yapılacaktır. 2012 yılında bu programa onbir BİLGİ’li tam bursla kabul edilmiştir. 2013 yılındaki Yaz Okulu ise, Harvard Üniversitesi’nde gerçekleşecek ve IWL bundan böyle  iki yıl bir üye üniversitede, üçüncü yıl Harvard Üniversitesi’nde tekrarlanmak suretiyle sürecektir. Her yıl, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümümüz’ün önereceği iki öğrenci ‘Institute for World Literature’ Yaz Okulu’na doğrudan kabul edilecektir.

 

Bölüm Başkanı
Jale Parla, Prof.Dr.