Akademik Kadro

  • Yamen Rahmoun Rahwan, Dr.Özyeğin Üniversitesi
  • Melike Ayça Güzel