Sosyoloji Bölümü

Önceki
  • 21 yılda 25.000 öğrenci

  • BİLGİ'ye Kalite Tescili

  • Kütüphane

Sonraki

Bölüm Hakkında

Kenan Çayır

Sosyoloji, çevremizde olup bitenleri anlamamızı ve kendi yaşantımızla toplumsal süreçler arasında ilişki kurmamızı sağlayan bir alandır. Sosyoloji, çevremizdeki toplumsal kurallar, kültürel normlar, yoksulluk, ayrımcılık gibi olguların belirli tarihsel süreçlerle şekillenmiş olduğunu, dolayısıyla kaçınılmaz olmadığını gösterir. Bu özelliğiyle doğru bildiklerimizi sorgulamaya açarak bizleri başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösterir; özgür ve demokratik bir toplum oluşturabilme konusunda bizleri donanımlı hale getirir.

Bu çerçevede biz, Sosyoloji Bölümü’nde eleştirel düşünebilen, hem yerel hem de küresel gelişmeleri okuyabilen, kariyerinde farklı alanlarda çalışabilecek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bugün bilgi hızla eskiyor ve değişiyor; insanların kariyerleri boyunca birçok meslek değiştirdikleri ve ileride daha da çok değiştirecekleri görülüyor. Dolayısıyla biz de öğrencilerimizin teknik bilgileri edinmelerinin yanı sıra, bilgiye ulaşmayı öğrenmelerini ve öğrendiklerini değişen koşullara uyarlayabilmelerini önemsiyoruz. Derslerimizi ve öğrencilerce geliştirilmesini istediğimiz projeleri de bu doğrultuda kurguluyoruz. Bölüm öğretim üyelerinin ve asistanlarının öğrencilerle yakın çalışmaları sonucunda, öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü olarak en iyi biçimde ifade edebilmelerini amaçlıyoruz. Avrupa’nın önemli üniversiteleriyle yaptığımız Erasmus anlaşmalarımız sayesinde öğrencilerimize uluslararası deneyim kazanma imkânı sunuyoruz. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin bugün artık dünya dili haline gelmiş İngilizce’ye hâkim olmalarını hedefliyor ve derslerimizi bunu sağlayacak şekilde biçimlendiriyoruz.

Bu anlayış temelinde yürüyen Sosyoloji eğitimi sonrasında öğrencilerimizin çok temel ve kariyerlerinde kendilerine yeni yollar açan önemli becerileri edindiklerini görüyoruz. Nitekim birçok öğrencimiz, lisans eğitimlerinin sonunda Türkiye’nin ve hatta dünyanın iyi üniversitelerinden kabul alabiliyorlar. Bunun yanı sıra, mezunlarımız insan kaynaklarından reklamcılığa, yayıncılıktan pazar araştırmalarına kadar farklı sektörlerde çalışma imkânı bulabiliyorlar. Bazı öğrencilerimiz ise Türkiye’de gittikçe önem kazanan sivil toplum kuruluşlarında proje koordinatörü ya da yöneticilik pozisyonunda çalışıyorlar.

Bölüm Başkanı
Kenan Çayır, Prof.Dr.