Bankacılık ve Finans Bölümü

Önceki
  • 21 yılda 25.000 öğrenci

  • UBYO-Bankacılık ve Finans

  • UBYO Slider eski 1

Sonraki

Bölüm Hakkında

Bankacılık ve Finans Lisans Programı’nın amacı öğrencilerinin uluslararası işletmelerin stratejik ve rekabetçi alanlardaki ihtiyaçlarına uygun yönetim konularında daha iyi analiz ve karar verme yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlamaktır. Rekabetin giderek arttığı işletmelerde ihtiyaç duyulan analitik eğitimi sunmak ve mezunları çalışma hayatında başarılı kılmak programın temel amacıdır. Program, öğrencilere temel bankacılık ve finans kavramları ve teorilerini içeren derslerin yanı sıra ilgi alanlarına göre seçmeli dersler sunarak akademik gelişmeleri takip edebilme imkânı sunacaktır.

Derslerin teorik ve uygulamaya dönük boyutlarında grup çalışmaları, projeler, vaka analizi ve staj çalışmaları gibi öğrencilerin eğitim sürecine etkin katılımlarını sağlayan akademik yöntemler kullanılacaktır. Öğrencilerin bilimsel yöntemler ve araştırma teknikleri dersleri kapsamında bilgisayar laboratuarlarında, veri analizi tekniklerini uygulamaları, bankacılık ve finans konusunda bilgisayar programlarını kullanmaları ile öğrencilerin teknoloji altyapılarını geliştirmek ve teknoloji kullanımlarını arttırmak amaçlanılmaktadır. Üniversitemizin elektronik ortamda zengin bankacılık ve finans alanındaki kitap, bilimsel dergi ve veritabanlarına ulaşımı sağlayan kütüphanesi öğrencilere akademik, teknolojik açıdan kaynak sağlamaya yardımcı olacak, özgür bir çalışma ortamı sunacaktır.

Bölüm Başkanı
Sema Bayraktar Tür, Yrd. Doç. Dr.