Halkla İlişkiler

revize: 24 Kasım 2014 13:42:15

Önceki
  • 30000'e yakın BİLGİ'li Öğrenci ve Mezun

  • Ama Ben Daha Çocuğum

  • BİLGİ öğrencisi ”Clinton Global Initiative” Yıllık Toplantısı’ndan bildiriyor.

  • Avrupa Müze Akademisi DASA Ödülü Enerji Müzesi’nin!

Sonraki

BİLGİ Halkla İlişkiler Programı, kurumlarla paydaşları arasındakiilişkilerin, etik ilkeler ışığında, karşılıklı iletişim ve diyalog kanalıyla geliştirilmesinde liderlik rolü üstelenecek iletişim profesyonelleri ve danışmanları yetiştirmeyi hedefler. Program öğrencileri, halkla ilişkilerin temelleri, süreçleri, çalışma anlayışı ve tekniklerinin yanı sıra; kurumsal iletişim, medya ilişkileri, pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler metinlerinin yazımı, iç iletişim, dijital iletişim, sosyal sorumluluk, sponsorluk yönetimi, kriz yönetimi ve benzeri bir dizi çalışma alanında en güncel bilgi ve uygulamalara yönelik sağlam bir donanım kazanırlar. Öğrencilere aynı zamanda, günümüzde iletişimcilerin sahip olması gereken genel kültür, ekonomi, hukuk, işletme, sosyoloji ve antropoloji formasyonu da sunulur.

Halkla ilişkiler disiplini ile ilgili teorik bilgileri pratik uygulamalarla bütünleştiren BİLGİ Halkla İlişkiler Programı, müfredatını iletişim alanındaki değişimler ve sektörel beklentiler doğrultusunda sürekli olarak güncellemekte; İDA (İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği) ve KİD (Kurumsal İletişimciler Derneği) işbirlikleri ile öğrencilerin sektörel bilgi birikimlerini ve deneyimlerini de desteklemektedir.

www.twitter.com/bilgi_pr

www.facebook.com/bilgipiar