Mezunlar

Kültür Yönetimi mezunları, kültür alanında çalışan çeşitli kurumlarda yöneticilik başta olmak üzere, kurumsal iletişim ve sponsorluk gibi alanlarda sorumluluk alabilecek nitelikte bir donanım kazanırlar. Mezunların görev yapabilecekleri yerler arasında özel sektör ve kamuya ait kültür kurumları, festival organizasyonları, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, UNESCO ve diğer uluslararası kültür kurumları, kültür amaçlı sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, film yapım ve dağıtım şirketleri, fuarlar, spor kulüpleri, yayın şirketleri ile ulusal ve çokuluslu müzik şirketleri sayılabilir.