Program Hakkında

Bir önsezi işareti olarak düşünülebilecek ismimiz, Medya ve İletişim Sistemleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ilk yıllarından itibaren alanımıza bakışımızı özetlemektedir. 2000’li yıllarda iletişim, toplumsal olanın basit bir enstrümanı değil, toplumsal, politik ve ekonomik güç alanlarının kendi içlerinde ve birbirleriyle girdikleri karmaşık ilişkinin etkileşim ağı, deyim yerindeyse, sinir sistemi olarak kabul edilmektedir. Medya ve İletişim Sistemleri, bu kavrayışla yapılanmış, eğitimin yaşamsal boyutunu durmaksızın gözlemleyerek işlev gören ve kendisini bu boyuta “müdahale etme” nosyonuyla tanımlayan bir programdır. 


İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin bütün programlarında olduğu gibi, Medya ve İletişim Sistemleri Programı'nın ilk yılında da öğrenciler özgür, analitik, eleştirel düşünce ve “üniversiteli” kimliğinin gerektirdiği duruş konusunda yetiştirilirler. İkinci ve üçüncü sınıflar, teori ve pratik işbirliğine verdiğimiz değerin kaçınılmaz olarak gerektirdiği alan dersleri ve uygulamaları ile örülmüştür.  Öğrencilerimiz, gerçekten üretme ve toplumla karşılaşma deneyimini üçüncü yılın ikinci döneminde tadıp, dördüncü sınıfta, eğer dilerlerse, bu “karşılaşmanın” her bölgesinde aktif görev alarak bütün bir yıl çalışabilirler. Dördüncü sınıf gazetecilik öğrencilerinin uygulama haber merkezi bu amaçla kurulmuştur ve HaberVesaire adlı web gazetesini yayınlamaktadır. Öğrencilerin gönüllü katılımlaryla yaşayan RadyoVesaire kanalıyla internette bütün dünyaya çalışmalarını sunma imkanına sahipler. Bölüm, Avrupa çapında 60 gazetecilik eğitim kurmunu eğitimde kalite, işbirliği ve öğrenci değişimi ekseninde biraraya getiren EJTA’nın (Avrupa Gazetecilik Eğitim Derneği) Türkiye’den ilk ve tek üyesidir. Medya ve İletişim Sistemleri Programı'nda öğrenci katılımına dayalı, şeffaf, kendini sorgulayan bir yönetim ve akademik yaklaşım geliştirmenin yolları açık tutulmaktadır.


Program blogu: http://bilgimedya.org

 

Haber Vesaire

EJDA

eksiyirmidört

 

BİLGİmedya’yı twitter’da izle: twitter.com/bilgimedya
Habervesaire’yi twitter’da izle: twitter.com/habervesaire
Eksiyirmidört’ü twitter’da izle: twitter.com/eksiyirmidort