Mezunlar

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı mezunları özel sektör ve kamudaki sahne ve gösteri sanatları  kurum ve kuruluşlarının yanı sıra gönüllü ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Mezunlarının iş alanlarından bazıları şunlardır:

  • Kamu ve özel tiyatro, opera, bale kurumları
  • Tiyatro, dans ve performans toplulukları
  • Etkinlik organizasyonu yapan şirketler  
  • Festivaller
  • Sahne ve gösteri sanatları merkezleri
  • Sahne ve gösteri sanatları inisiyatifleri ve sivil toplum kuruluşları 
  • Ulusal ve çokuluslu müzik şirketleri
Zeynep Toy
BİLGİ Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, 2009 Mezunu
Proje Koordinatörü / Müzeolog, Tetrazon Yapı Tasarım ve Prodüksiyon
"Kültür ve sanat alanındaki profesyonel çalışmalarım, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümündeki lisans eğitimimle birlikte eş zamanlı olarak başladı. Bu bölüm, katıldığım teorik derslere ek olarak, sanat ve kültür alanındaki projelerde yer almamı sağladı. Ayrıca bölüm hocalarımızın desteğiyle birlikte kültür-sanat alanında kendimize ait yeni projeler üretebilme şansı da yakaladım. Hem yaratıcı fikirlerle tanışma fırsatını hem de öğrenciliğim süresince bana deneyim kazandıran iş imkanlarını bu bölüm sayesinde yakaladım.  
Bölümün alamet-i farikası, kültür ve sanat sektörlerinin her alanında, yeniliklerle iletişim kurabilmeyi sağlamasıdır. Özellikle konusunda uzman olan bölüm hocalarımız, hem eğitim hayatımız boyunca hem de mezuniyet sonrası her zaman destekleyici olmuşlardır. Eğitim hayatıyla aynı anda, kültür ve sanat projelerinin her basamağında bulunmak ve işe sahnenin arkasından başlamak istiyorsanız mutlaka bu bölümde yerinizi almalısınız.
Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, kültür ve sanata dair önemli gelişmeleri ve potansiyelleri görmemi sağlayarak ufkumu genişletti. Böylelikle hem bu alanlardaki faaliyetlerde yer alabilme hem de tasarılarımı hayata geçirebilme şansı buldum. Bu bölümünde aldığım eğitimle birlikte iletişim, kültür ve sanat alanlarında üretici diyaloglar kurabilecek ve her zaman başka bir gözle bakabilecek vasıflar kazandım. Bugün bu bölümden aldığım eğitim sayesinde müzecilik alanındaki faaliyetlerime hem yönetimsel hem de sanatsal olarak yürütebilmekteyim."
 
Yiğit Daldikler
BİLGİ Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi / Sahne Sanatları, 2014 Mezunu
Berlin Sanat Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi
"Sizin oraları bilmem ama bizim oralarda soru soranları pek sevmezlerdi. Kalıbın dışına çıktıkça belirli bir kalıbın içine sokulmanın tehdidi altında eğitim hayatına devam edenlerden oldum. BİLGİ'de aldığım Sahne Sanatları eğitimi, beraberimde getirdiğim kalıpları öncelikle kaldırmayı, sanatsal yeni bir kalıp oluşturmak yerine kalıba değil, kalıbı dolduracak malzemeye odaklanarak malzemenin kendisini keşfetmemi, malzemeyi yakından tanımamı sağladı. BİLGİ Sahne Sanatları'nın en temelde bana özgürce soru sormanın gücünü deneyimlettiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Eğitimin ilerleyen yıllarında da 'Beden' üzerine sorduğum bu sorular kendi sanatsal yaratım sürecimin ve çalışma alanımın çerçevesini belirlemiş oldu.
Sanatsal üretim sürecinin dönüştürücü etkisi altında kendi özgün dilini şekillendiren temellerin atıldığı, bu temellerin yoğun olarak tartışıldığı; çok değerli deneyimlerin, üretme sancısının, fikirlerin ve insanların kazanılmasına olanak sağlayan bir üretim alanı BİLGİ Sahne Sanatları. 
Sanat eğitimi almaya karar vermek çıktığınız yolculuğun en cesur ilk adımı. Bu yolculuğa BİLGİ'den hareketle başlamak ise bu yolculuğun sonuç değil süreç olduğunu fark edeceğiniz, en özgürleştirici durak. Benim de kendi adıma 'Ne olacaksın mezun olunca?' sorusuna en doğru cevabı bulduğum yer oldu Sahne Sanatları. Sorunun cevabına gelince, yanıtım: İnsan."