Mezunlar

İşletme müfredatının kapsadığı çok sayıda ve farklı disiplinlerde kazanılan bilgi ve beceriler iş dünyasının hemen hemen tüm sektörlerinde geçerli olan ve gereksinim duyulan donanımlar olmakta, bu yönüyle işletme mezunlarının eğilimleri, tercihleri ve karşılaştıkları fırsatlar doğrultusundaki iş olanakları ve seçenekleri oldukça geniş ve farklı olabilmektedir.
Tüm iş kollarının ortak süreçleri olan girişim, yönetim, finansman, üretim, pazarlama ve benzeri alt disiplinlerde donanımlı olmak ve bunu iki ayrı üniversite ve kültürde edinmiş olmak yerel ve uluslararası  nitelikteki  iş  olanaklarına yönelik olarak önemli avantajlar sağlamaktadır.