Program Hakkında

PRME logo

İş dünyasını oluşturan sermaye, üretim, yönetim, pazarlama gibi farklı süreçler gittikçe küresel çapta şekillenmekte, bir işletmenin söz konusu faaliyetleri farklı bölge ve ülkelerle işbirliği gerektirebilmektedir. Böyle bir yapıda rekabet edebilmek için uluslararası nitelikte işletme eğitiminin gerekliliği daha belirgin bir hale gelmektedir. Öğrencilerin, BİLGİ ve University of Liverpool işbirliğiyle oluşturulan İşletme Çift Diploma Programı’nın son yılını İngiltere gibi iş ve ticaret hayatında küresel bir merkez olarak kendini kanıtlamış bir ülke ve kültürde; University of Liverpool gibi köklü ve saygın bir üniversitede tamamlamaları onlar için önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır.

BİLGİ ve University of Liverpool işbirliğinde gerçekleşen İşletme Çift Diploma Programı öğrencilerini küresel rekabete hazırlarken, sosyal sorumluluk ve çevre bilinci gibi önemi gittikçe artan değerler konusunda farkındalığı yüksek, farklı kültürlere ve farklı fikirlere açık bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü ‘Birleşmiş Milletler Principles for Responsible Management Education (PRME)’ üyesidir.

Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (PRME) Girişimi:

PRME Bülteni 2010
PRME Bülteni 2012