Program Hakkında

PRME Logo

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans Programı, küresel rekabete açık, küreselleşmenin getirdiği fırsatlar, riskler ve sorunları analiz ederek stratejik kararlar verebilecek uluslararası vizyona sahip işletmeciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  • Disiplinlerarası bir müfredata sahip olan program, öğrencilere uluslararası pazarlarda, değişik kültür, ekonomik ve hukuki yapılara uyum sağlayarak çözümler üretebilmeleri için gerekli farklı bakış açıları ile geniş bir altyapı ve birikim sağlamaktadır.
  • İlk iki yılında temel akademik donanım kazandıran program, İşletme ve Ekonomi derslerini  içermekte, son iki yılda ise uluslararası işletmecilik alanında uzmanlaşarak teori ve uygulamanın bir arada verildiği simülasyon ve vaka analizi çalışmaları ile zenginleştirilmiş alan derslerini kapsamaktadır.
  • Program kapsamında verilen derslerin önceliği yalnızca bilgi aktarmak değil, öğrencinin eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve hızla değişen koşullara adaptasyon becerisini artırmaktır.
  • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamındaki Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri’nin (PRME) benimsendiği programda, tüm derslerde etik anlayış, sosyal sorumluluk, çevre, sürdürülebilirlik, çalışan ve tüketici hakları gibi konulara yer verilerek sorumlu yöneticiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü ‘Birleşmiş Milletler Principles for Responsible Management Education (PRME)’ üyesidir.