Dekan Görüşü

2004 yılında bir grup akademisyen ve tasarımcı mimar olarak BİLGİ-MİMARLIK'ı kurarken temel motivasyonumuz Türkiye'de1960'lardan beri kendini yenileyemeyen mimarlık ve tasarım eğitimine yeni bir soluk vermek ve uluslararası standartlarla uyumlu bir eğitim modelini ve deneyimini Türkiye'nin mimarlık eğitimi dağarcığına katmaktı. Bunun için Anglo-Sakson modelini izleyerek işe önce lisansüstü eğitimi ile başladık. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerindeki mimarlık bölümlerini bitirmiş en iddialı genç mimarlarla kurduğumuz yüksek lisans programı ile mezunlarına dünyanın her yerinde bağımsız olarak çalışabilecek bir formasyon kazandırmayı hedefledik ve bunda da başarılı olduk. Bir yandan da ileride kuracağımız daha kapsamlı bir mimarlık okulunun nüvesini oluşturmayı hedefliyorduk.

2010 yılında açılan lisans programlarıyla hem tasarım disiplinleri alanımızı genişlettik hem de büyüttük. Açılacak yeni yüksek lisans ve doktora programlarıyla, nüvesi hazırlanmış araştırma alanlarımızı geliştirmeyi ve derinleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu alternatif eğitim modelini oluştururken  öncelikle öğretim kadrosunun çeşitliliğine önem verdik. Zaten akademisyen ve tasarımcı mimarların birarada bir proje olarak okul kurması daha en başından kendi başına bir yenilikti. Zaman içinde bu çeşitlilik parametresini formasyonlara ve kuşaklara da taşıyarak zenginleştirdik. Mevcut durumda mimarlık tarihinden hesaplamalı tasarıma 30 yaş kuşağından 50 yaş kuşağına kadar Türkiye'nin önde gelen mimarları ve tasarımcıları fakülte bünyesinde yer almakta ve eğitime katkıda bulunmaktadır.

Eğitim modelinin müfredatla ilgili bileşeni ise konu veya hoca yerine "öğrenci odaklı eğitim"dir. Gelişmiş tasarım ve üretim atölyelerimiz sadece proje odaklı dersler için değil kültür ve teknik içerikli dersler dahil eğitim sürecinin tamamına servis verebilme kapasitesine sahiptir. Böylelikle izleyerek veya okuyarak öğrenme yerine "yaparak öğrenme"yi eğitimin ana ekseni haline getirebilmekteyiz. Müfredatlarımızda öğrencinin kendisinin üretim yapmadığı hiçbir ders veya stüdyo saati bulunmamaktadır. Gerek fakülte binamız gerekse de lisansüstü eğitiminin verildiği bina geniş sergileme olanaklarına göre tasarlanmıştır. "Yaparak öğrenme" esasına göre örgütlenmiş eğitim sisteminin  tüm çıktıları ürünleri yine öğrenciler tarafından geliştirilen küratoryal sergileme konseptleri ile düzenli periyodlarla sergilenmektedir. Öyle ki ürünler eğitim binalarının dışına da taşarak Santral kampüsünün bu amaçla tasarlanmış galerilerinde veya açık alanlarında sergilenebilmektedir. Böylelikle öğrencilerimizin eğitim sürecinde ürettikleri; öğrenirken yaptıkları ürünler Santral kampüsünün sinerjik kültür ve sanat ortamı ile alışverişe girme olanağı bulmaktadır.