Program Hakkında

Endüstri Mühendisliği insan, makine, malzeme, bilgi, enerji, zaman ve sermaye gibi kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanılması, geliştirilmesi, ve yönetimi ile ilgili bir disiplindir. Endüstri mühendisleri bu kaynakları kullanarak bütünleşik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, kurulumu ve devamlılığının yönetimi ile ilgilenen uzmanlardır. Endüstri mühendisliğini diğer mühendislik dallarından ayıran farklı yapı ve düşünce sistemi, endüstri mühendisliğinin parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması ve her türlü uygulamasında insan faktörünü özellikle dikkate almasında yatmaktadır. Bu yapı ve düşünce sistemiyle endüstri mühendisliği temel doğa bilimleriyle ve sosyal bilimlerle iç içedir ve pek çok sektörde gereksinim duyulan dikkat çekici bir alan niteliğindedir.

BİLGİ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı günümüz endüstrilerinin gereksinmeleri göz önüne alınarak ve bilim ve teknolojideki küresel gelişmeler takip edilerek geliştirilmiştir. Programımızla öğrencilerimize teori ve pratik arasındaki dengeyi sağlayarak kavramsal bilgileri uygulamaya dönüştürebilme yetisi vermek hedeflenmiştir.Kuruluşundan bugüne sosyal bilimler alanında öncülük eden İstanbul Bilgi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’na önemli bir artı değer sağlayacak ve mühendislik eğitiminde büyük bir fark yaratacaktır.

Doç. Dr. Ayhan Özgür Toy
Bölüm Başkanı