Mezunlar

Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunları enerjinin kullanıldığı tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda, inşaat sektöründe, güç santralleri ve enerji 
üretim yerlerinde çalışabilir; enerji taşınım sistemleri, tesisat tasarım ve 
çizim işleri, ısıtma ve soğutma cihaz ve ekipmanlarının üretimi gibi 
alanlarda görev yapabilirler. Biyoenerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik 
enerji santralleri konusunda yatırım yapan özel kuruluşlar ile bu kurumlara 
hizmet götüren proje sistem entegratörü kurumlarda etkin görev alabilirler.