Mezunlar

Mekatronik Mühendisliği programı mezunları, alacakları makine, elektronik ve bilgisayar mühendisliği temeliyle Türkiye ve dünya çapında birçok özel ve kamu kuruluşlarında, üniversitelerde çalışma olanakları bulabileceklerdir. Mekatronik Mühendisliği Programı, farklı mühendislik dallarının dahil olduğu ve bütünleşik olarak çalıştığı alanları daha da ileriye götürecek nitelikleriyle hem bugünün hem de geleceğin mühendislik uygulamalarının merkezinde konumlanmaktadır.

Mezunlar, robot teknolojilerinden insansız araçlara, biyomedikal görüntülemeden akıllı imalat teknolojilerine, mikro-nano sistemlerden uzay teknolojilerine kadar çok geniş bir çalışma alanına sahiptirler.