Kurullar

Dekan Vekili Prof.Dr. Funda Sivrikaya Şefikoğlu
Profesör Temsilcileri Prof.Dr. Ahmet Denker
  Prof.Dr. Murat Tunç
  Prof.Dr. Sıddık Şener
Doçent Temsilcileri Doç. Dr. Ayhan Özgür Toy
  Doç. Dr. Esra Şengelen Sevim
Yrd. Doçent Temsilcileri Yrd. Doç. Dr. Özgür Gül