Program Hakkında

Beslenme ve Diyetetik Programı, öğrencilerine beslenme ve diyetetiğin temel ilkeleri üzerine kurulmuş güncel bir eğitim sunacaktır.

Program, beslenme kavram ve kuramlarına hakim; bilgisini sağlık, eğitim ve iş alanlarında uygulamaya geçirebilecek nitelikte; sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi için toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesini sağlayacak mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.

Program kapsamında ayrıca, toplumun beslenme durumunun saptanması; sorunlar ile önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi; ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması; besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi; besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması ile toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi alanlarda bilimsel çalışmalar da yürütülecektir.