Program Hakkında

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı, fizyoterapi ve rehabilitasyon temel ilkeleri üzerine kurulmuş kuramsal ve uygulamalı dersler sunmaktadır.

Program kapsamında, öğrenciler ayrıca etkileşimli eğitim yöntemleriyle kanıta dayalı eğitim ve alan çalışmaları gerçekleştireceklerdir.

Program, insan yaşamının daha aktif, bağımsız ve mutlu olmasını sağlamak; yaşam kalitesini arttırmak için bilimsel esaslara dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarını uygulayabilmek ve toplumun gelişimi ile üretkenliğinin artmasına katkıda bulunmak için geniş bir alanda hizmet verecek fizyoterapistler yetiştirmeyi hedeflemektedir.