Program Hakkında

Psikoloji Lisans Programı, öğrencileri psikolojinin belli başlı kuramları, yöntemleri ve uygulama alanları hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir müfredata sahiptir.

Programın birinci yılında, öğrencilere psikolojinin bazı temel sorunsalları çerçevesinde komşu sosyal ve beşeri bilimler alanlarında disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak ve aynı zamanda, öğrencilerin bilimsel ve eleştirel düşünme ile kendini ifade etme yetilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

İkinci yılda öğrenciler, iki dönemlik İstatistik dersinin yanı sıra sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, öğrenme ve bilişsel psikoloji gibi alanın değişik alt dallarından eğitim alırken, bir taraftan da ilgi alanları ve tercihleri doğrultusunda diğer bölümlerden seçmeli dersler alabilirler.

Son iki yılda ise öğrenciler, Kişilik Psikolojisi, Psikopatoloji, Deneysel Psikoloji, Psikolojide Tarihsel ve Yeni Yaklaşımlar gibi daha ileri düzeyde dersler alırlar. Ayrıca, uzmanlaşmak istedikleri alan doğrultusunda Klinik Psikoloji, Örgütsel Psikoloji, Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi, Adli Psikoloji ve Sağlık Psikolojisi gibi seçmeli derslerin yanı sıra diğer bölümlerden de ders alabilirler.

Dördüncü sınıf öğrencileri, Psikoloji öğretim kadrosunun da yardımıyla bir araştırma projesi yürütebilir ve bu çalışmalarını bitirme tezi olarak sunabilirler.

Öğrenciler, dört yıl boyunca yine akademik kadronun desteklediği gönüllü projelerde de çalışma olanağına sahiptirler.