Program Hakkında

Sosyoloji Bölümü’ndeki dersler üç grupta toplanabilir. İlk grupta, teori ve metodolojiye odaklanan dersler yer alır. Bu derslerde, öğrenciler farklı teorik yaklaşımların topluma bakış açılarını incelemekte ve toplumu anlamak için kullanacakları teorik ve metodolojik araçlarla donatılmaktadırlar.

İkinci grupta, Türkiye’nin yapısı, kültürü ve değişim üzerine yoğunlaşan dersler vardır. Üçüncü grupta ise, küreselleşmeden toplumsal cinsiyete, siyasetten dine ve şehirleşmeye uzanan çok geniş yelpazedeki konuları inceleyen dersler bulunmaktadır.

Programın amacı, teori ile yaşamı birleştirmek ve öğrencileri somut toplumsal vakalarla ilişkilendirerek yetiştirmektir. Bu amaçla, öğrenciler derslerde alan araştırmaları yapmaya ve kendi bağımsız projelerini geliştirmeye yönlendirilirler. Bölüm altında çalışan Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi’nin yürüttüğü projeler de öğrencilerimize araştırmalara katılabilme fırsatı sunmaktadır.