Sosyoloji Bölüm Konuşmaları

“Ne Ders Olsa Veririz”: Akademisyenin Vasıfsız İşçiye Dönüşümü
ASLI VATANSEVER - MERAL GEZİCİ YALÇIN 
4 Mart 2015

Aslı Vatansever: Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü 2003 yılında bitirdikten sonra 2010 yılında Hamburg Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Doktora tezi Osmanlı’da İslamcılığın kökenleri üzerinedir. Halen İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Meral Gezici Yalçın: 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünü, aynı üniversitede 2001 yılında sosyal psikoloji yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2007 yılında Marburg Üniversitesi Psikoloji Fakültesi Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı’nda doktora derecesini aldı. 2014 Eylül’ünden beri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Ekmek ve Haysiyet Mücadelesi
ALPKAN BİRELMA
8 Nisan 2015

Emek hareketi nedir? Maddi yoksunluklara karşı bir tür refleks ya da patlama gibi ortaya çıkan, içinde bireylerin kaybolup önemsizleştiği bir yığın hareketi mi? Manevi ve hissi taleplere tercüman olan “yeni toplumsal hareketler”in hilafına, bir “çıkar grubu”nun maddiyata odaklanmış rasyonel ve araçsalcı bir hareketi mi? … tıpkı üzerinde yükseldiği sınıf meselesi gibi… Hep fazla erkek, hep çok ciddi, ekseriya kaba saba bir şey mi? Sınıf meselesinden başka her şeye küçümseyerek bakan özel bir tür entelektüel kibrin malzemesi, “göbekli-kravatlı-bıyıklı” sendikacı karikatürünün at koşturduğu bir çiftlik mi? Bir nostalji, bir uzak ve egzotik diyarlara özgülük, bir demodelik, burada bir namevcutluk, bir olmayacak dua mı? Bir “tüm soruların cevabı”, tüm yaralarımızın merhemi, ütopyaya uçak biletimiz mi yoksa? Emek hareketi bunların hepsinden bir takım izler, kalıntılar taşısa da varsayımları sorgulayıp tozları savuşturduğunuzda ortaya başka bir şey çıkıyor. Kitabımda, kendimce yaptığım bu sorgulamanın ardından bana görünen şeyi anlatmaya çalıştım; bu sohbette de bunlar üzerine konuşmak istiyorum. 

Alpkan Birelma: 2001’de İstanbul Erkek Lisesi’nden, 2005’te de Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi lisans programından mezun oldu. Aynı üniversitenin Atatürk Enstitüsü’nde yüksek lisansını bitirdi ve halen aynı enstitüde doktora programına devam etmektedir. Farklı üniversitelerde yaptığı asistanlık ve okutmanlık görevleriyle geçimini sürdürmekte ve uzun yıllardır emek hareketinin içinde yer almaktadır. Ağırlıklı olarak etnografi yöntemini tercih etmekte ve sınıf, emek hareketi, sosyal politika ve İslam konularında çalışmaktadır. 2014 yılında İletişim Yayınları’ndan Ekmek ve Haysiyet Mücadelesi, Günümüz Türkiye’sinde Üç İşçi Hareketinin Etnografisi isimli bir kitabı yayınlanmıştır.   
 

İklim Adaleti ve Sivil Toplum Örgütlerinin Afrika’daki Kamusal Orman Alanlarının Özelleştirilmesindeki Rolü
MELİS ECE
22 Nisan 2015

Küresel iklim değişikliği söylemi altında, son yıllarda ortaya çıkan ‘Yeşil Ekonomi,’ Üçüncü Dünya Ülkelerinde doğanın, özellikle de ormanların atmosferik karbon emme kapasitesinin ticarileştirilmesine dayalı neoliberal çevre politikalarından beslenmektedir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerin ve gelişmiş ülke hükümetlerinin yatırımlarıyla, REDD- adi altında, yeni uluslararası bir çevre koruma politikası şekillenmiş ve bu sivil toplum örgütleri tarafından pilot projeler olarak uygulamaya konmuştur. Ekolojik hizmet ödemeleri (payments for ecosystem services) adi altında, karbon ticaretinden elde edilen gelirlerin ormanlık alanlarda yasayan ve ormandan geçimini sağlayan yerel yönetim ve halklara dağıtılmasını baz alan bu projeler, özünde, müşterek ormanlık arazilerinin çitlenerek gasp edilmesine on ayak olmaktadır. Doğu Afrika’da Tanzanya bu pilot projelerin hedeflediği başlı ülkelerden birisidir. Bu konuşmada, REDD+ pilot projelerin uluslararası fonlardan beslenen yerel sivil örgüt toplumlar aracılığı ile Tanzanya’da nasıl uygulamaya konulduğu, bu uygulamaların yerel orman müştereklerinin kapatılmasında ve özelleştirilmesinde, yerel demokrasilerin yıpratmasında oynadığı rol konu olarak ele alınacaktır.

Melis Ece: City University of New York Kulturel Antropoloji Bolumunden mezun olmus, ve Afrika'da (Senegal ve Tanzanya basta olmak uzere) somurgecilik doneminden bu yana uygulanan cevre koruma politikalari,  yerel yonetimler, sivil toplum orgutleri, toprak ve orman kavgalari uzerine uzmanlasmistir. Finlandiya'da ve Danimarka'da arastirmaci olarak gorev yapmistir. Bu donem Bilgi Universitesi Sosyoloji Bolumunde misafir arasitirmaci olarak bulunmaktadir.

 

Kıbrıs’ta Bellek Politikaları, Resmi Söylemler ve Diğerleri
RABİA HARMANŞAH
14 Ekim 2015

Konuşma, Kıbrıs’ta etnik çatışma ve 1974 öncesindeki ortak yaşama ilişkin Kıbrıslı Rumların ve Türklerin kolektif hafızaları üzerine odaklanıyor. Çatışan milliyetçi söylemleri ve ihtilaflı tarih anlatımları ile Kıbrıs bize tipik bir örnek sunuyor. Ancak, kolektif bellekleri benzer oluş(turul)um süreçlerinden geçse de, Kıbrıslı Rumlar ve Türkler geçmişe ilişkin hatırlama, unutma ve anma pratiklerinde farklılaşırlar. Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki kültürel ve dini mekanlarüzerinden gerçekleştirdiği doktora araştırması ile iki-toplumlu Tarihsel Diyalog ve Araştırma Merkezi (AHDR) ve PRIO’nun ortak arşiv projesindeki çalışmalarına dayanarak konuşmacı, Kıbrıs’ta resmi söylemlerin yanısıra, farklılaşan alternatif ve saklı‘diğer’ hikayeleri ele almayı amaçlıyor.

Rabia Harmanşah: Kültürel antropoloji alanında doktorasınıUniversity of Pittsburgh’da tamamladı. Politik antropoloji, toplumsal bellek, maddi kültür çalışmaları, kültürel miras ve müzeler, din antropolojisi, Bektaşilik-Alevilik konularında uzmanlaşan Harmanşah, halen KoçÜniversitesi Otobiyografik Bellek Araştırmaları Laboratuvarı’nda çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Türkiye’de Rejimler ve Krizler: 1908-2014
ÇETİN EREN
25 Kasım 2015

“Türkiye'de 1908'den bugüne demokrasinin dört farklı biçimi dört farklı rejim olarak yaşandı. Her rejim benzer dinamiklerle doğup, gelişti ve yerini bir diğer rejime bırakırken benzer bir kriz içine girdi. Sivil ve askeri darbeler ise demokrasiye ara vermedi yeni bir demokrasinin ebeliğini yaptı. Temel tezleri bu şekilde özetlenebilecek konuşmamdaki tarihsel çerçeve bugünkü rejim krizinin çözümü yolundaki alternatifleri tartışmayı da mümkün kılıyor.”

Çetin Eren: Doktorasını Johns Hopkins Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde "Demokrasi'nin Seyri: Türkiye'de Rejim Değişikliklerinin Sosyal Kökenleri 1908-2014" konulu teziyle 2014 yılında tamamladı. Osmanlı'dan bugüne sermaye birikimi, proleterleşme ve ulusal sorun konuları hakkında çalışıyor. Şu anda Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölümü'nde ders veriyor.

 

Islamic and Secular Ideologies in the Representations of Kurds
OZAN AŞIK
9 Aralık 2015

In this presentation, I discuss how news practitioners identify and categorize the Kurds in the news production process in what I call ‘Secularbiz’ (widely recognised as a major secular channel which sometimes opposes the current AKP government) and ‘Islamicbiz’ (widely recognized as Islamic and as a hard-line AKP supporter). My preliminary findings demonstrate that both newsrooms are likely to challenge Turkey’s traditional nationalist and militarist news discourse on Kurds, but journalists’ competing secular and Islamist ideologies are projected into their representation of Kurds in news production. Employing the Mannheim’s definition of ideology, I argue that the ways in which journalists identify the Kurds is shaped by the way they purposefully categorize the social world and imagine the political possibilities within it for a future social order.

Ozan Aşık: He holds BA in Sociology from Ege University. He completed his MSc in Middle East Studies at Middle East Technical University. He is currently about to finish his PhD in Sociology at The University of Cambridge. His research focuses on television journalists in Turkish mainstream news media and how they imagine, define and categorize the Kurds and Arabs –Turkey’s two significant national ‘Others’– in the news production process. His fields of interest are sociology of the media, anthropology of news, journalism, ethnography, Islam, nationalism, and history of the modern Middle East (particularly Turkey and Egypt).

 

Irkçılık ve İnsan Merkeziyetçilik: Topyekün Özgürleşme Mümkün mü?
GÜRAY TEZCAN
23 Aralık 2015

Hitler milyonlarca Yahudiyi, Romanı, eşcinseli, engelliyi, sosyalisti kıyımdan geçirirken ikinci seçimini nasıl kazandı? Peki Auschwitz gibi imha kampı dizaynlarının Ford'un araba fabrikaları ve mezbahalar ile ne alakası var?

Bugün hâlâ fiilen kölemiz olan hayvan, en apaçık öteki olarak karşımızda duruyor; ancak ötekileştirmenin ve köleliğin tarihi hayvanla sınırlı değil; aksine, ancak bütün köleleştirmeleri ve ötekileştirmeleri birlikte ele alabilmek, tahakküm karşıtı mücadeledeki hedefimizi keskinleştirebilir.

Tahakkümün tarihi ve bugününe dair birçok meseleyi tartışacağımız, insan-hayvan ve doğanın top yekün kurtuluşu için kendimiz başta olmak üzere medeniyetin tüm parçalarını eleştireceğiz.

Yeryüzüne Özgürlük aktivisti ve Etin Cinsel Politikası kitabının çevirmenlerinden Güray Tezcan, yapacağı sunumda türcülüğün ırkçılık, cinsiyetçilik ve militarizmle bağlarına değinecek, ardından da hayvan özgürlüğünün bazı farklı pratiklerine yer verecek. Sunumun ardından soru-cevaplı forumda meselenin beraber tartışılması amaçlanıyor.

 

Normalizing Networking: Blurring Social Good with Personal Profit in Neoliberal Times
UFUK COŞKUN
2 Mart 2016 

In this talk, I examine networking discourse in career workshops for job-seeking, college educated Americans. Career experts emphasize the importance of networking to find jobs. Participant observation and interview data reveal that while job seekers agree that networking is important, they dislike the idea of doing it. Career experts do cultural work to convince job seekers that networking can be done anytime, anywhere, and with anybody. In particular, career experts encourage volunteering as a networking activity in which job seekers can both give back to the community and search for a job at the same time. This expansion of a rent-seeking activity to everyday life and community service is a manifestation of neoliberalism which aims to blur the boundaries between work and non-work as well as social good and personal profit.

Ufuk Coşkun: He is a former Fulbright scholar and recently got his PhD in Cultural Anthropology from the University of Arizona. His research examines how career development intersects with social relations, emotional management, and class identity.

 

Belirli Söylemsel Üretimler ve Kişisel Anlatılar Bağlamında Ermeni Sorunu
BENGİ BEZİRGAN
11 Nisan 2016

“Bu konuşma, bir açıdan Türkiye’de Ermeni Soykırımı inkârının politik ve dilsel bir aracı haline gelen ‘Ermeni Sorunu’ kavramının söylemsel alanda farklı milliyetçilik formlarını nasıl kurduğuna ve yeniden ürettiğine odaklanmaktadır. Diğer açıdan, İstanbul’da yaşayan Ermeni toplumunun hem geçmişe hem de bugüne dair düşüncelerini ve deneyimlerini içeren çok yönlü anlatılara yer vermektedir. Bu konunun üretim kısmında Hrant Dink suikastı, Sevag Balıkçı cinayeti ve Hocalı Katliamı protestosunun üç tane ulusal gazetede (Hürriyet, Cumhuriyet, Zaman) yer alma biçimlerini ele alacağım. Tüketim kısmı olarak adlandırdığım bölümünde ise 45 tane Ermeni görüşmeciyle yaptığım yarı yapılandırılmış görüşmelerde ifade edilen bu üç olayla ilgili görüşlerle beraber toplumsal bellek ve milliyetçilikle ilgili bazı bulguları paylaşacağım. Böylece bu konuşma ‘Ermeni Sorunu’ nun Türkiye’deki milliyetçilik biçimleriyle olan ilişkisini haber söylemleri üzerinden incelemeyi ve Ermeni toplumu için devam eden bir süreç olduğuna dair tespitleri sunmayı hedeflemektedir.”

Bengi Bezirgan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans eğitimini ve eş zamanlı olarak Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Avrupa Çalışmaları yan dal programını bitirdi. Yüksek lisans diplomasını da 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden aldı. 2015 yılında London School of Economics Sosyoloji Bölümü’nde Reframing the Armenian Question in Turkey: News Discourse and Narratives of the Past and Present başlıklı teziyle doktora çalışmasını tamamladı.


Hegemonikleşmemiş Erkekliğin Peşinde
CENK ÖZBAY (Boğaziçi Üniversity)
26 Kasım 2014

Uzunca bir süredir Türkiye’de hegemonik erkekliğin dindar-muhafazakar, bireylerin özgürlük alanlarına karşı ailenin ‘geleneksel’ önemine ve işlevine vurgu yapan, cinsiyet eşitliğinden ziyade cinsiyetlerin farklılığını ve ‘tamamlayıcı’ işlevlerini öne çıkaran, dünya ile entegre olmaktan ve Batı medeniyetine dahil olmaktan çok onu eleştirmeye ve tepki göstermeye önem veren, modernitenin sunduğu yaşam tarzlarına ve farklılık-kültürel zenginlik atmosferine tepkili, aynı zamanda eklektik bir neoliberalizm fikri etrafında şekillendiğini söylemekteyiz. Bu konuşmada, hem bu hegemonik erkeklik tarifini tartışmaya açmaya çalışacağım, hem de bu çerçevenin dışında konumlanan erkeklikleri nasıl anlayabileceğimize dair kimi sorular üreteceğim. 

Cenk Özbay, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bu üniversitedeki lisans öğreniminin ardından University of Southern California’da Sosyoloji ve Cinsiyet Çalışmaları alanlarında doktorasını tamamladı. Araştırma konuları arasında erkeklik ve cinsellik, neoliberalizm, çalışma sosyolojisi ve kent yaşamı yer alır. Radikal İki, bianet, Toplum ve Bilim, Sexualities ve Doğu Batı gibi mecralarda yayınlanan yazılarının yanı sıra İngilizce ve Türkçe çok sayıda kitap bölümü kaleme aldı. Kitapları arasında Eşcinsel Kadınlar: Yirmi Dört Tanıklık (Metis, 2003), Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik (Metis, 2011), Yeni İstanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar (Metis, 2014) ve Queering Sexualities in Turkey (IB Tauris, 2015) bulunmaktadır.

 

Ortadoğuda Şiddet, Güvensizlik Politikaları ve Küresel İsyan Dinamikleri

ENGİN SUSTAM (İstanbul Arel Üniversitesi)
10 Aralık 2014

Engin Sustam, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde 1999'da lisans, 2003’te yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2004-2005 yılları arasında Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales siyaset sosyolojisi kürsüsünde “Türkiye'de Çağdaş Kürt edebiyatında travma ve zorunlu göç” adlı ikinci yüksek lisans tezini Hamit Bozarslan’ın danışmanlığında savundu. Ardından zorunlu olarak askere alındı.

Aynı adlı üniversite’de EHESS ve Mimar Sinan Üniversitesi ortaklığında gerçekleşen “Türkiye'de Kürt alt kültürü ve güncel sanat: Sapmalar, içiçe girişler ve yersizyurdsuzluk” adlı doktora tezini Nilüfer Göle'nin danışmanlığında 2012 yılında savundu. Doktora tezi L'Harmattan, Paris yayınlarında Ocak 2015 için basıma hazırlanmaktadır. 2013’den beri İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Yard. Doç. Dr. Olarak ders vermektedir.

 

Kot Kumlama ve Silikozis

YEŞİM YASİN  (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü)
24 Aralık 2014

Yeşim Yasin: 1969 Istanbul doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji yüksek lisansı, İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi' nde Halk Sağlığı yüksek lisansı ve doktorası yapmıştır. Halen Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, sosyal epidemiyoloji, küreselleşme ve sağlık, sosyal tıp, sağlık hakkı ve sağlıkta eşitsizlikler alanlarında yoğunlaşmıştır. Başta tüberküloz ve silikozis olmak üzere sosyal hastalıklar ve kırılgan gruplarla ilgili değişik projeler yürütmektedir. Kot Kumlama İşçileriyle Dayanışma Komitesi, Halkların Sağlık Hareketi-Türkiye Çevresi, İstanbul Verem Savaşı Derneği, İnsan Sağlığı ve Eğitimi Vakfı ve Üreme Sağlığı Çalışma Grubu üyesidir.

 

Bir Geçiş Şehrinde Mültecilere Bağlar ve Bağlılıklar, ya da Hayatta Tutan İktidarlar

Aslı İkizoğlu (Minnesota Üniversitesi)
12 Mayıs 2014

Aslı İkiz 1983’te İstanbul’da doğdu. Lisansını Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler bölümünden, yüksek lisansını Essex Üniversitesi Sosyoloji bölümünden aldı. Halen Minnesota Üniversitesi’nde Coğrafya bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Doktora tezi üçüncü bir ülkeye gitmek için beklerken Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde zorunlu ikamete tabi tutulan sığınmacı ve mülteciler üzerinden küresel iltica rejiminin değişen, genişleyen uzamları ve zamanları üzerinedir.

 

Battlespace Diaspora: How the Kurds of Turkey Revive, Construct and Translate Kurdish Struggle, Suffering and Rebellion in London

İpek Demir (University of Leicester)
28 April 2014 

Dr Ipek Demir is Lecturer in Sociology at the University of Leicester, United Kingdom. Before joining Leicester she taught social sciences at the Universities of Sussex, Cambridge, and Open University. Dr Demir received her BA from Siyasal Bilgiler Fakultesi, University of Ankara. After the completion of her PhD from the University of Sussex, she won an ESRC Postdoctoral Fellowship and held it at the University of Cambridge (Department of History and Philosophy of Science). Her work is focused on the translation of ideas, practices, cultures, ethno-political identity, transnationalism and diaspora studies. Recently she completed an Arts and Humanities Research Council (AHRC) fellowship, examining how ethno-political identity is represented and translated by Kurds (of Turkey) in London. She has given numerous invited talks and has over ten peer-reviewed international publications.

 

Amerikan Rüyasının Türkçe Versiyonu

Amerikan Rüyasının Türkçe Versiyonu: İkinci Dünya Savaşı Ertesinde Türkiye’deki Amerikan Filmleri, Yeşilçam Adaptasyonları

Özgün Basmaz (Leiden Universitesi)
14 Nisan 2014

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan Özgün Basmaz, Bayreuth Üniversitesi’nde (Almanya) Kültürel Çalışmalar Bölümü'nde yüksek lisans yaptıktan sonra, ABD’de Akron Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ikinci yüksek lisans yaptı. Ardından, Leiden Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Bölümü’nde doktora eğitimine başladı. Halihazırda, “Amerikan Rüyasını Türkçe Görmek: 1945-1965 Yıllarında Türkiye’deki Amerikan Filmleri” isimli doktora çalışmasını sürdürmektedir.

 

Türkiye'de Televizyonun Kısa Tarihi

Feyza Akınerdem (City University London)
31 Mart 2014

Feyza Akınerdem, City University London, Cultural Policy and Management bölümünde doktora adayı. Türkiye’de yayınlanan popüler bir evlilik programı üzerine saha araştırmasını tamamladı. Yerli diziler, televizyonda aile temsilleri ve izlenme biçimleri üzerine de çalışmaları olan Akınerdem, İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde Televizyon Çalışmaları dersi veriyor.

#

İkinci Meşrutiyet Sonrası Osmanlı Ermeni Toplumu: Umutlar ve Beklentiler

Ohannes Kılıçdağı
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

24 Mart 2014
E1 202A
15:00

Ohannes Kılıçdağı Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi bölümlerinde lisans eğitiminin ardından, aynı üniversitede tarih alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Doktora tezi İkinci Meşrutiyet dönemi Osmanlı Ermenilerinin siyasi ve sosyal düşünceleri üzerinedir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Öğretim Görevlisidir ve Agos gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

#

İstanbul Kent-İçi Yoksulluk Alanlarında Dönüşüm ve Direnişin Siyaseti: Sulukule ve Tarlabaşı Üzerine Bir Karşılaştırma

Özlem Ünsal
Department of Sociology
City University, London

25 Aralık 2013
E2 303
16:00

Neoliberal kent politikalarının tetiklediği sosyal ve ekonomik gelişmeler ile bunlara karşıt gelişen örgütlü hareketlerin yarattığı izdüşümler, yalnızca mekansal değişimde değil aynı zamanda akademik literatürde de ifade buluyor: Kentler kamu otoriteleri, sermaye grupları, sivil insiyatifler ve kentlilerin ta kendileri arasındaki etkileşimlerle dönüşürken, bu dönüşüm süreçleri entelektüel ve bilimsel çabalarla hikaye edilmeye çalışılıyor. Fakat özellikle toplumsal mücadelelere odaklanan araştırmaların, hareketlerin deneyimlediği güçlükler ve/veya temel hassasiyetler ile kırılganlık noktalarına nadiren değindiğini söylemek mümkün. İstanbul’un son on yılı kapsayan deneyimi de bu bağlamdan kopuk değil: Devlet eliyle gerçekleştirilen ve farklı ölçeklerde seyreden dönüşüm projeleri, çesitli sivil örgüt ve insiyatifler ile kent sakinlerinin çeşitli itirazları ile karşılanmıştır. Fakat yine son on yılın deneyimi özellikle sosyal ve ekonomik anlamda mağdur kesimlerin, dönüşüm karşıtı örgütlü direniş pratiklerini sürdürülebilir kılmalarının güçlüğünü ortaya koymuştur. Kentsel dönüşümün yarattığı baskılar karşısında sakinlerin çeşitli güvence ve kazanımlara erişebilme arzusundan kaynaklı cepheleşme ve ayrışmaların bu güçlüğün temel dinamiklerinden birini oluşturduğu iddia edilebilir. Sunum, Sulukule ve Tarlabaşı deneyimlerine odaklanarak bu iddiayı ayrıntılı bir tartışma zeminine oturtmaya çalışacaktır.

Özlem Ünsal kentleşme deneyimi çerçevesinde özellikle neoliberal kent politikaları, toplumsal hareketler ve kent hakkı mücadelesi gibi başlıklara odaklanan bir araştırmacıdır. Yakın dönemde City University of London sosyoloji bölümünde konuşmasıyla aynı başlığı taşıyan, kentsel dönüşüme maruz kalmış kent-içi yoksulluk ve koruma alanlarında mahalle hareketlerini konu edinen doktora tezini tamamladı. Halen kentsel toplumsal hareketlerin dönüştürücü kapasiteleri üzerine çalışmanın yanısıra özellikle mimarlık, planlama, çevre ve tasarım gibi disiplinlerden araştırmacılarla işbirliği kurabildiği bağımsız projeler üretmeye devam ediyor

#

“Ben Sıfır Kilometreyim”: Türkiye’de Beden, Cinsellik ve Kadınlık

Neslihan Şen
Department of Anthropology
University of Illinois

11 Aralık 2013
E2 303
16:00

Konuşmada, Türkiye'de en sık görülen cinsel işlev bozukluğu olarak anılan vajinismus vakalarından yola çıkılarak, toplumsal cinsiyet ve cinsellik politikaları ele alınacak. Bu bağlamda devlet ve tıbbî otoritelerin cinselliği ve kadın bedenini nasıl tarif ve inşa ettiği üzerinde durulacak. Vajinismus teşhisi konmuş kadınların anlattıkları, onların eşlerinin tecrübeleri ve bu sorunla ilgilenen sağlık personelinin görüşlerinin kaynaklık ettiği doktora araştırmasına dayanarak, konuşmacı kadınların bu otoritelerle yaptığı müzakere süreçlerini de değerlendirecek.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan Neslihan Şen, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü'nde yüksek lisans yaptıktan sonra, Chicago'daki Illinois Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde doktora eğitimine başladı. “Vajinismus: Türkiye'de Modernitenin Somutlaşması ve Tıp Otoritesiyle Müzakereler” isimli doktora tezi için şu an İstanbul’da saha araştırması yapıyor

#

“Senin sosyolojinin bizim barajlarla ne ilgisi var?”

“Senin sosyolojinin bizim barajlarla ne ilgisi var?”: Doğu Karadeniz’de HES’ler ve HES karşıtı mücadelenin sınıfsal ve mekânsal boyutları

Sinan Erensü
Minnesota Üniversitesi, Sosyoloji, 2013

2000’li yıllar boyunca çıkan bir dizi kanun ve yönetmeliğin ardından Türkiye enerji yatırımları bakımından büyük bir hareketliliğe sahne oldu. Bu hareketlilikte aslan payı yaklaşık 1700 yeni yatırımla hidroelektrik santrallerine (HES) ait. Çoğunluğunu küçük ölçekli nehir tipi santrallerin oluşturduğu HES’ler her ne kadar birçokları tarafından yenilenebilir ve görece zararsız enerji kaynağı olarak gösterilse de HES’ler özellikle Doğu Karadeniz’de birçok vadide büyük tepki ile karşılaştı. 2008’den bu güne artarak devam eden HES karşıtı mücadele Türkiye’nin son zamanlarda şahit olduğu en beklenmedik ancak en dinamik siyasal itirazlardan biri halini aldı. Bu söyleşi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Ankara ve İstanbul’da 3 yıla yayılan saha araştırmasından hareketle iki temel soruya cevap aramakta: (1) Neden HES’ler bu kadar yoğun bir şekilde tam da bu dönemde hız kazandı? (2) HES karşıtı mücadele tam olarak neye karşı çıkmakta? Söyleşi bir yandan bu iki basit soruyu sosyolojinin bize sunduğu sınıfsal ve mekânsal analiz araçları ile cevaplandırmaya çalışırken, diğer yandan da Doğu Karadeniz ekoloji mücadelesi vesilesiyle çevre sosyolojisi ve politik ekoloji disiplinlerindeki temel görüş ayrılıklarını tartışmayı amaçlamaktadır.

Sinan Erensü 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Siyasal ve Toplumsal Bilimler programından, yüksek lisans derecesini Cambridge Üniversitesi Sosyoloji bölümünden aldı. Minnesota Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora tez çalışmalarına devam etmekte; doktora tezi özelinde Doğu Karadeniz Bölgesi ekoloji mücadeleleri üzerinden Türkiye'de dönüşen doğa, toplum, devlet ve sermaye ilişkilerini incelemektedir. İlgi alanları içerisinde kalkınma sosyolojisi, çevre ve mekan sosyolojisi, kentsel ve kırsal politik ekonomi sayılabilir. Benzer konularda çalışmalar yapan diğer araştırmacılarla beraber İletişim Yayınları’ndan yakın zamanda çıkacak olan Sudan Sebepler: Kalkınmacılık ve Yeşil Ekonomi Kıskacında Hidro-Enerji ve HES Karşıtı Mücadelenin Ekoloji Politiği adlı derlemenin editörlüğünü yapmaktadır.

#

BİLGİ Sosyoloji Bölümü - Pazartesi Konuşmaları 1

Yağmur Nuhrat
Brown University, Department of Anthropology
13 Kasım  2013
Saat: 16.00
Yer: E2 303

Sosyal bilimlerde etik, kimin haklı olduğuna karar vermektense, kimin haklı olduğunu nasıl açıkladığı, hangi anlatımlarla kendini haklı gösterdiği üzerinde durur. Kim, hangi durumda ve hangi öncelikleri gözeterek bir davranış ya da tutumu meşrulaştırıyor; haklı görüyor? Bu bağlamda futbol bize farklı öncelik ve çıkarları olan bir grup sosyal aktör sunuyor: Yönetim, futbolcu, taraftar, antrenör, hakem ve basın. Ek olarak, etik müzakerelere açık gündelik durumlar barındırıyor: Zaman geçirmek, kendini yere atmak, bilerek kart görmek, küfretmek ya da taraftar kavgalarına girmek. O zaman bu maç, bu karar, bu kural, bu yasa ya da bu yasadışılıklar kimin hakkı?

Yağmur Nuhrat Brown University Antropoloji Bölümü'ndeki doktora çalışmasını yeni bitirdi. Çalışmasının başlığı, Fair Enough? Negotiating Ethics in Turkish Football. Şu an Sabancı Üniversitesi'nde "Futbol, Milliyetçilik ve Devlet" konulu bir ders veriyor. Yakın zamanda "Türkiye'de Futbolun Yazılmamış Kuralları" isimli bir makalesi İngilizce olarak yayımlandı. Çeşitli mecralarda futbol, Gezi ve hayat üstüne yazıları var.

#

 

 

Bir Geçiş Şehrinde Mültecilere Bağlar ve Bağlılıklar, ya da Hayatta Tutan İktidarlar

Aslı İkizoğlu 
Minnesota Üniversitesi

12 Mayıs 2014
E1 202A
15:00

Aslı İkiz 1983’te İstanbul’da doğdu. Lisansını Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler bölümünden, yüksek lisansını Essex Üniversitesi Sosyoloji bölümünden aldı. Halen Minnesota Üniversitesi’nde Coğrafya bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Doktora tezi üçüncü bir ülkeye gitmek için beklerken Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde zorunlu ikamete tabi tutulan sığınmacı ve mülteciler üzerinden küresel iltica rejiminin değişen, genişleyen uzamları ve zamanları üzerinedir.

Battlespace Diaspora: How the Kurds of Turkey Revive, Construct and Translate Kurdish Struggle, Suffering and Rebellion in London

İpek Demir 
University of Leicester

28 April 2014 
E1 202A
15:00

Dr Ipek Demir is Lecturer in Sociology at the University of Leicester, United Kingdom. Before joining Leicester she taught social sciences at the Universities of Sussex, Cambridge, and Open University. Dr Demir received her BA from Siyasal Bilgiler Fakultesi, University of Ankara. After the completion of her PhD from the University of Sussex, she won an ESRC Postdoctoral Fellowship and held it at the University of Cambridge (Department of History and Philosophy of Science). Her work is focused on the translation of ideas, practices, cultures, ethno-political identity, transnationalism and diaspora studies. Recently she completed an Arts and Humanities Research Council (AHRC) fellowship, examining how ethno-political identity is represented and translated by Kurds (of Turkey) in London. She has given numerous invited talks and has over ten peer-reviewed international publications.

Amerikan Rüyasının Türkçe Versiyonu

Amerikan Rüyasının Türkçe Versiyonu: İkinci Dünya Savaşı Ertesinde Türkiye’deki Amerikan Filmleri, Yeşilçam Adaptasyonları

Özgün Basmaz
Leiden Universitesi

14 Nisan 2014
E1 202A
15:00

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan Özgün Basmaz, Bayreuth Üniversitesi’nde (Almanya) Kültürel Çalışmalar Bölümü'nde yüksek lisans yaptıktan sonra, ABD’de Akron Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ikinci yüksek lisans yaptı. Ardından, Leiden Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Bölümü’nde doktora eğitimine başladı. Halihazırda, “Amerikan Rüyasını Türkçe Görmek: 1945-1965 Yıllarında Türkiye’deki Amerikan Filmleri” isimli doktora çalışmasını sürdürmektedir.

Türkiye'de Televizyonun Kısa Tarihi

Feyza Akınerdem
City University London

31 Mart 2014
E1 202A
15:00

Feyza Akınerdem, City University London, Cultural Policy and Management bölümünde doktora adayı. Türkiye’de yayınlanan popüler bir evlilik programı üzerine saha araştırmasını tamamladı. Yerli diziler, televizyonda aile temsilleri ve izlenme biçimleri üzerine de çalışmaları olan Akınerdem, İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde Televizyon Çalışmaları dersi veriyor.

#

İkinci Meşrutiyet Sonrası Osmanlı Ermeni Toplumu: Umutlar ve Beklentiler

Ohannes Kılıçdağı
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

24 Mart 2014
E1 202A
15:00

Ohannes Kılıçdağı Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi bölümlerinde lisans eğitiminin ardından, aynı üniversitede tarih alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Doktora tezi İkinci Meşrutiyet dönemi Osmanlı Ermenilerinin siyasi ve sosyal düşünceleri üzerinedir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Öğretim Görevlisidir ve Agos gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

#

İstanbul Kent-İçi Yoksulluk Alanlarında Dönüşüm ve Direnişin Siyaseti: Sulukule ve Tarlabaşı Üzerine Bir Karşılaştırma

Özlem Ünsal
Department of Sociology
City University, London

25 Aralık 2013
E2 303
16:00

Neoliberal kent politikalarının tetiklediği sosyal ve ekonomik gelişmeler ile bunlara karşıt gelişen örgütlü hareketlerin yarattığı izdüşümler, yalnızca mekansal değişimde değil aynı zamanda akademik literatürde de ifade buluyor: Kentler kamu otoriteleri, sermaye grupları, sivil insiyatifler ve kentlilerin ta kendileri arasındaki etkileşimlerle dönüşürken, bu dönüşüm süreçleri entelektüel ve bilimsel çabalarla hikaye edilmeye çalışılıyor. Fakat özellikle toplumsal mücadelelere odaklanan araştırmaların, hareketlerin deneyimlediği güçlükler ve/veya temel hassasiyetler ile kırılganlık noktalarına nadiren değindiğini söylemek mümkün. İstanbul’un son on yılı kapsayan deneyimi de bu bağlamdan kopuk değil: Devlet eliyle gerçekleştirilen ve farklı ölçeklerde seyreden dönüşüm projeleri, çesitli sivil örgüt ve insiyatifler ile kent sakinlerinin çeşitli itirazları ile karşılanmıştır. Fakat yine son on yılın deneyimi özellikle sosyal ve ekonomik anlamda mağdur kesimlerin, dönüşüm karşıtı örgütlü direniş pratiklerini sürdürülebilir kılmalarının güçlüğünü ortaya koymuştur. Kentsel dönüşümün yarattığı baskılar karşısında sakinlerin çeşitli güvence ve kazanımlara erişebilme arzusundan kaynaklı cepheleşme ve ayrışmaların bu güçlüğün temel dinamiklerinden birini oluşturduğu iddia edilebilir. Sunum, Sulukule ve Tarlabaşı deneyimlerine odaklanarak bu iddiayı ayrıntılı bir tartışma zeminine oturtmaya çalışacaktır.

Özlem Ünsal kentleşme deneyimi çerçevesinde özellikle neoliberal kent politikaları, toplumsal hareketler ve kent hakkı mücadelesi gibi başlıklara odaklanan bir araştırmacıdır. Yakın dönemde City University of London sosyoloji bölümünde konuşmasıyla aynı başlığı taşıyan, kentsel dönüşüme maruz kalmış kent-içi yoksulluk ve koruma alanlarında mahalle hareketlerini konu edinen doktora tezini tamamladı. Halen kentsel toplumsal hareketlerin dönüştürücü kapasiteleri üzerine çalışmanın yanısıra özellikle mimarlık, planlama, çevre ve tasarım gibi disiplinlerden araştırmacılarla işbirliği kurabildiği bağımsız projeler üretmeye devam ediyor

#

“Ben Sıfır Kilometreyim”: Türkiye’de Beden, Cinsellik ve Kadınlık

Neslihan Şen
Department of Anthropology
University of Illinois

11 Aralık 2013
E2 303
16:00

Konuşmada, Türkiye'de en sık görülen cinsel işlev bozukluğu olarak anılan vajinismus vakalarından yola çıkılarak, toplumsal cinsiyet ve cinsellik politikaları ele alınacak. Bu bağlamda devlet ve tıbbî otoritelerin cinselliği ve kadın bedenini nasıl tarif ve inşa ettiği üzerinde durulacak. Vajinismus teşhisi konmuş kadınların anlattıkları, onların eşlerinin tecrübeleri ve bu sorunla ilgilenen sağlık personelinin görüşlerinin kaynaklık ettiği doktora araştırmasına dayanarak, konuşmacı kadınların bu otoritelerle yaptığı müzakere süreçlerini de değerlendirecek.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan Neslihan Şen, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü'nde yüksek lisans yaptıktan sonra, Chicago'daki Illinois Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde doktora eğitimine başladı. “Vajinismus: Türkiye'de Modernitenin Somutlaşması ve Tıp Otoritesiyle Müzakereler” isimli doktora tezi için şu an İstanbul’da saha araştırması yapıyor

#

“Senin sosyolojinin bizim barajlarla ne ilgisi var?”

“Senin sosyolojinin bizim barajlarla ne ilgisi var?”: Doğu Karadeniz’de HES’ler ve HES karşıtı mücadelenin sınıfsal ve mekânsal boyutları

Sinan Erensü
Minnesota Üniversitesi, Sosyoloji, 2013

2000’li yıllar boyunca çıkan bir dizi kanun ve yönetmeliğin ardından Türkiye enerji yatırımları bakımından büyük bir hareketliliğe sahne oldu. Bu hareketlilikte aslan payı yaklaşık 1700 yeni yatırımla hidroelektrik santrallerine (HES) ait. Çoğunluğunu küçük ölçekli nehir tipi santrallerin oluşturduğu HES’ler her ne kadar birçokları tarafından yenilenebilir ve görece zararsız enerji kaynağı olarak gösterilse de HES’ler özellikle Doğu Karadeniz’de birçok vadide büyük tepki ile karşılaştı. 2008’den bu güne artarak devam eden HES karşıtı mücadele Türkiye’nin son zamanlarda şahit olduğu en beklenmedik ancak en dinamik siyasal itirazlardan biri halini aldı. Bu söyleşi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Ankara ve İstanbul’da 3 yıla yayılan saha araştırmasından hareketle iki temel soruya cevap aramakta: (1) Neden HES’ler bu kadar yoğun bir şekilde tam da bu dönemde hız kazandı? (2) HES karşıtı mücadele tam olarak neye karşı çıkmakta? Söyleşi bir yandan bu iki basit soruyu sosyolojinin bize sunduğu sınıfsal ve mekânsal analiz araçları ile cevaplandırmaya çalışırken, diğer yandan da Doğu Karadeniz ekoloji mücadelesi vesilesiyle çevre sosyolojisi ve politik ekoloji disiplinlerindeki temel görüş ayrılıklarını tartışmayı amaçlamaktadır.

Sinan Erensü 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Siyasal ve Toplumsal Bilimler programından, yüksek lisans derecesini Cambridge Üniversitesi Sosyoloji bölümünden aldı. Minnesota Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora tez çalışmalarına devam etmekte; doktora tezi özelinde Doğu Karadeniz Bölgesi ekoloji mücadeleleri üzerinden Türkiye'de dönüşen doğa, toplum, devlet ve sermaye ilişkilerini incelemektedir. İlgi alanları içerisinde kalkınma sosyolojisi, çevre ve mekan sosyolojisi, kentsel ve kırsal politik ekonomi sayılabilir. Benzer konularda çalışmalar yapan diğer araştırmacılarla beraber İletişim Yayınları’ndan yakın zamanda çıkacak olan Sudan Sebepler: Kalkınmacılık ve Yeşil Ekonomi Kıskacında Hidro-Enerji ve HES Karşıtı Mücadelenin Ekoloji Politiği adlı derlemenin editörlüğünü yapmaktadır.

#

BİLGİ Sosyoloji Bölümü - Pazartesi Konuşmaları 1

Yağmur Nuhrat
Brown University, Department of Anthropology
13 Kasım  2013
Saat: 16.00
Yer: E2 303

Sosyal bilimlerde etik, kimin haklı olduğuna karar vermektense, kimin haklı olduğunu nasıl açıkladığı, hangi anlatımlarla kendini haklı gösterdiği üzerinde durur. Kim, hangi durumda ve hangi öncelikleri gözeterek bir davranış ya da tutumu meşrulaştırıyor; haklı görüyor? Bu bağlamda futbol bize farklı öncelik ve çıkarları olan bir grup sosyal aktör sunuyor: Yönetim, futbolcu, taraftar, antrenör, hakem ve basın. Ek olarak, etik müzakerelere açık gündelik durumlar barındırıyor: Zaman geçirmek, kendini yere atmak, bilerek kart görmek, küfretmek ya da taraftar kavgalarına girmek. O zaman bu maç, bu karar, bu kural, bu yasa ya da bu yasadışılıklar kimin hakkı?

Yağmur Nuhrat Brown University Antropoloji Bölümü'ndeki doktora çalışmasını yeni bitirdi. Çalışmasının başlığı, Fair Enough? Negotiating Ethics in Turkish Football. Şu an Sabancı Üniversitesi'nde "Futbol, Milliyetçilik ve Devlet" konulu bir ders veriyor. Yakın zamanda "Türkiye'de Futbolun Yazılmamış Kuralları" isimli bir makalesi İngilizce olarak yayımlandı. Çeşitli mecralarda futbol, Gezi ve hayat üstüne yazıları var.

#