Kurulu

Adalet MYO Kurulu üyeleri 

Yrd. Doç. Dr. Alişan Çapan (Müdür)

Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı 

Prof. Dr. Mehmet Murat İnceoğlu

Yrd. Doç. Dr. Nilgün Başalp Yıldırım 

Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan 

Öğr. Gör. Dr. İnan Sevinç