Kurulu

Adalet MYO Kurulu üyeleri 

Yrd. Doç. Dr. Alişan Çapan (Müdür Vekili)

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı

Doç. Dr. Mehmet Murat İnceoğlu

Yrd. Doç. Dr. Nilgün Başalp

Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan

Dr. İnan Sevinç