Yönetim Kurulu

Adalet MYO Yönetim Kurulu Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Alişan Çapan  (Müdür Vekili)

Doç. Dr. Mehmet Murat İnceoğlu

Yrd. Doç. Dr. Nilgün Başalp

Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan