MYOlar 2017 BURS

İnsan Kaynakları Yönetimi*

revize edildi: 16 Mayıs 2017 09:58:53

insan-kaynaklari-yonetimi

Globalleşen dünyada, hemen her ülkede şirket yapıları da bu yönde değişmekte. Şirketler büyümekte, her geçen gün daha çok çalışanı bünyesine katmakta. Ancak rekabetin çok önemli olduğu günümüz şartlarında, şirketler en büyük yatırımı çalışanlarına yapmaları gerektiğini belki de henüz anlamaya başlıyorlar.

Bugün dünyadaki şirketlerde, gerekli pozisyona en doğru insanı seçmekte, sahip olunan iş gücünü en verimli şekilde kullanmakta, mutlu insanların çalıştığı mutlu iş ortamları yaratmakta, çalışanları bireyler olarak önemsemenin yanı sıra, örgütsel bir yapı içinde kendilerini bir bütünün parçası olarak hissedebilmelerini sağlamakta, insan kaynakları yönetimi büyük öneme sahip. Bu Program, ülkemizde son yıllarda önem kazanmaya başlayan bu alanda çalışabilecek yeterli bilgi ve donanıma sahip yaratıcı, yenilikçi insan kaynakları yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

* Bu programa yeni öğrenci alınmamaktadır.