Spor Yöneticiliği

revised: 10 Ekim 2017 09:48:36

Spor Yöneticiliği Programı'nda eğitim alacak öğrencilerin, temel işletme ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri edinmelerinin yanında bu birikimlerini sporla ilişkilendirecek vizyonu kazanmaları amaçlanmaktadır. İletişim, işletme, finans, hukuk, psikoloji gibi sporla yakından ilgili faaliyet alanlarında Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerini kadrosunda bulunduran BİLGİ, bu değerli isimlerin kendi bölümlerinde spor alanında verdikleri derslerin ışığında yeni bir müfredat sunuyor. 

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, Türkiye’de de hızla büyüyen -spor iletişimi ve mülkiyet yönetimi alanları başta olmak üzere- tüm spor endüstrisinde, donanımlı insan gücü ihtiyacı her geçen gün artıyor. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Programı, aktif, girişken, özgüveni ve problem çözme kabiliyeti yüksek, modern sporun ihtiyaçları ile başa çıkabilecek yeteneklerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyor, öğrencilerine eğitim süreci içinde bile büyük kurumların kapılarını açıp, teorik ve pratik beceriyi bir arada edinmelerini istiyor. Program, zengin müfredatı ile, öğrencilerini iletişim, işletme, finans, hukuk, ekonomi, psikoloji gibi alanlardaki teorik bilgilerle donatmanın yanı sıra,  2. sınıftan itibaren özellikle spor pazarlaması ve iletişimi, etkinlik ve mülkiyet yönetimi konularında uzmanlaştırarak; son sınıfta ise spor kulüpleri, spor federasyonları, sporu bir iletişim mecrası olarak kullanan ticari firmalar, kamusal alanda sporu yöneten idari kurumlarda iki dönem boyunca çalışmalarını zorunlu tutarak “Spor Yöneticiliği’ni yaşarken öğrenmelerini planlıyor. 

Öğrencilerini;

•Yönetim biliminin tamamına hakim,
•Pazarlamayı iyi bilen,
•Araştırmacı ve güncel bilgilere sahip,
•İstatistiki yetkinlikleri gelişmiş,
•Sporun farklı dallarına takipçi ve katılımcı olan,
•Sporu iletişim aracı olarak kullanabilen,
•Girişimcilik becerileri yüksek,
•Finans yönetimini bilen
•Mülkiyet yönetimi ve spor sponsorluğu konusunda uzman 

bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.   


Sportsnet'in işbirliğiyle yürütülen Program'da öğrenciler, TEB BNP Paribas İstanbul Open (ATP), TEB BNP Paribas İstanbul Cup (WTA) ve Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası gibi birçok elit spor organizasyonunda görev alabileceklerdir. Mezunlar ayrıca Sportsnet Group şirketlerinde çalışma şansına sahip olacaklardır.

 

Spor Yöneticiliği Lisans Programı özel yetenek sınavıyla öğrenci almaktadır.